Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri
Kaside
Hüseyin Suad Yalçın
Fuat Paşa'nın meşhur sözü neydi?
Tersane Halkı
19. Y.Y. OSMANLI DEVLETI'NDE ISLAHAT ÇABALARI
Mütessa '
OSMANLI'DA MİNYATÜR
Hafız Ahmet Paşa
Osmanlı Fetih Politikası ve Alınan Yerler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Şair : Cevrî
Türü : gazel
Başlık : Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Gamzeni muztarib ü çeşmüni bîmâr iderüz

Söyledürse bize efsâne-i dilden gamzen
Çeşm-i mestâne-i pür-hâbunı bîdâr iderüz

Çeşm-i mestünle olan zevkümüzi bildürsek
Zühdi sâgar-be-kef-i kûçe-i hammâr iderüz

Eylesek keş-me-keş-i turra-i pür-tâbunı yâd
Aklı teb-lerze-i sevdâya giriftâr iderüz

Neşve-i mesti-i câm-ı lebüni nakl itsek
Aşkı hem-meşreb-i uşşâk-ı heves-kâr iderüz

Bizi eylerse gubâr-ı hat-ı la'lün hayrân
Cür'a-dân-ı kadehi mehzen-i esrâr iderüz

Dil-i Cevrî gibi itsek heves-i bezm-i cünûn
Bâdemüz hikmet ü sâkîmüzi hüş-yâr iderüz


Açıklama :


1- Biz, gönlün halini bin dert ile göstererek, gamzeni kederli, gözünü hasta ederiz.


2- Gamzen bize gönlün efsanesinden söz ettirirse, uykuyla dolu sarhoş gözünü uyutmayız.


3- Sarhoş gözünle olan zevkimizi bildirirsek, zahidi elde kadeh meyhanecinin sokağına (düşürürüz).


4- Kıvrım kıvrım kâkülünün çekişmesini (karışıklığını)anarsak; aklı sevda sıtmasının titremesine uğratırız.


5- Dudağının kadehinin (verdiği) sarhoşluğun neşesini anlatsak; aşkı, hevesli âşıkların rkadaşı yaparız.


6- Kırmızı (dudağının) tüylerinin tozu bizi hayran ederse, kadehin dibinde kalan şarap artıklarının döküldüğü kabı, sırların mahzeni yaparız.


7- Cevrî'nin gönlü gibi, delilik meclisine heves etsek, şarabımızı hikmet ve sakimizi de akıllı(bir kişi) yaparız.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz