Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yahudiler, 2. Abdülhamit'e neden kızgın
CÜLUS BAHŞİŞİ
Anadolu Beylikleri Karamanoğulları Beyliği
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
İkinci Bayezid
Hat Sanatı Hakkında Kısa Bir Bilgi
İhsan Râif
Osmanlı Maliyesi
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar
Sultân II. Murâd

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Şair : Cevrî
Türü : gazel
Başlık : Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Gamzeni muztarib ü çeşmüni bîmâr iderüz

Söyledürse bize efsâne-i dilden gamzen
Çeşm-i mestâne-i pür-hâbunı bîdâr iderüz

Çeşm-i mestünle olan zevkümüzi bildürsek
Zühdi sâgar-be-kef-i kûçe-i hammâr iderüz

Eylesek keş-me-keş-i turra-i pür-tâbunı yâd
Aklı teb-lerze-i sevdâya giriftâr iderüz

Neşve-i mesti-i câm-ı lebüni nakl itsek
Aşkı hem-meşreb-i uşşâk-ı heves-kâr iderüz

Bizi eylerse gubâr-ı hat-ı la'lün hayrân
Cür'a-dân-ı kadehi mehzen-i esrâr iderüz

Dil-i Cevrî gibi itsek heves-i bezm-i cünûn
Bâdemüz hikmet ü sâkîmüzi hüş-yâr iderüz


Açıklama :


1- Biz, gönlün halini bin dert ile göstererek, gamzeni kederli, gözünü hasta ederiz.


2- Gamzen bize gönlün efsanesinden söz ettirirse, uykuyla dolu sarhoş gözünü uyutmayız.


3- Sarhoş gözünle olan zevkimizi bildirirsek, zahidi elde kadeh meyhanecinin sokağına (düşürürüz).


4- Kıvrım kıvrım kâkülünün çekişmesini (karışıklığını)anarsak; aklı sevda sıtmasının titremesine uğratırız.


5- Dudağının kadehinin (verdiği) sarhoşluğun neşesini anlatsak; aşkı, hevesli âşıkların rkadaşı yaparız.


6- Kırmızı (dudağının) tüylerinin tozu bizi hayran ederse, kadehin dibinde kalan şarap artıklarının döküldüğü kabı, sırların mahzeni yaparız.


7- Cevrî'nin gönlü gibi, delilik meclisine heves etsek, şarabımızı hikmet ve sakimizi de akıllı(bir kişi) yaparız.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz