Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması
Osmanlı'yı Anlamak
Bursa II. Murat Camii
Pir Sultan Abdal
Geç Osmanlı Dönemi
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Genç Osman'ın Aldığı Beddua
Osmanlıların Kanal Projeleri
Karlofça Antlaşması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Şair : Cevrî
Türü : gazel
Başlık : Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz

Biz ki hâl-i dili bin derd ile izhâr iderüz
Gamzeni muztarib ü çeşmüni bîmâr iderüz

Söyledürse bize efsâne-i dilden gamzen
Çeşm-i mestâne-i pür-hâbunı bîdâr iderüz

Çeşm-i mestünle olan zevkümüzi bildürsek
Zühdi sâgar-be-kef-i kûçe-i hammâr iderüz

Eylesek keş-me-keş-i turra-i pür-tâbunı yâd
Aklı teb-lerze-i sevdâya giriftâr iderüz

Neşve-i mesti-i câm-ı lebüni nakl itsek
Aşkı hem-meşreb-i uşşâk-ı heves-kâr iderüz

Bizi eylerse gubâr-ı hat-ı la'lün hayrân
Cür'a-dân-ı kadehi mehzen-i esrâr iderüz

Dil-i Cevrî gibi itsek heves-i bezm-i cünûn
Bâdemüz hikmet ü sâkîmüzi hüş-yâr iderüz


Açıklama :


1- Biz, gönlün halini bin dert ile göstererek, gamzeni kederli, gözünü hasta ederiz.


2- Gamzen bize gönlün efsanesinden söz ettirirse, uykuyla dolu sarhoş gözünü uyutmayız.


3- Sarhoş gözünle olan zevkimizi bildirirsek, zahidi elde kadeh meyhanecinin sokağına (düşürürüz).


4- Kıvrım kıvrım kâkülünün çekişmesini (karışıklığını)anarsak; aklı sevda sıtmasının titremesine uğratırız.


5- Dudağının kadehinin (verdiği) sarhoşluğun neşesini anlatsak; aşkı, hevesli âşıkların rkadaşı yaparız.


6- Kırmızı (dudağının) tüylerinin tozu bizi hayran ederse, kadehin dibinde kalan şarap artıklarının döküldüğü kabı, sırların mahzeni yaparız.


7- Cevrî'nin gönlü gibi, delilik meclisine heves etsek, şarabımızı hikmet ve sakimizi de akıllı(bir kişi) yaparız.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz