Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İstanbul'un Fethinde Gemiler Karadan Yürütüldü mü?
Bıyıklı Ali Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
Osmanlı Tiyatrosu
İbrahim Şinasi
Estetiğin Mührü:Tuğra
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
Alâaddin Paşa
Yahudiler, 2. Abdülhamit'e neden kızgın
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Boğaz Yamaklarının İsyanı

Edirne Olayı sonrasında sadrazamlığa yeniçeri ağası Hilmi paşa, şeyhülislâmlığa da Rumeli kazaskeri Topal Ataullah efendi getirildi. Sadrâzam, ordu ile harp alanına hareket edince Köse Musa Paşa sadaret kaymakamı oldu. Şeyhülislâm ve sadaret kaymakamı, her ikisi de kendilerini padişaha yenilik taraftarı gibi tanıtmışlardı. Gerçekte ise muhafazakâr fikirli idiler ve veliaht Şehzade Mustafa ile münasebetlerde bulunuyorlardı. Ordunun İstanbul'da bulunmamasını fırsat bilen bu iki zat, yeniçeriler ve ulema ile anlaşarak "Nizam-ı Cedit"i ortadan kaldırmaya karar verdiler.

Köse Musa Paşa, mayıs sonlarına doğru, Karadeniz boğazında muhafız yeniçeri yamaklarına Nizam-ı Cedit elbisesi giydirilmesi için Boğaz nazırı İngiliz Mahmut Efendi 'yi görevlendirdi. Fakat yamakların yanına gönderdiği özel memurla bu tedbirin pâdişâh tarafından alındığını ve:
"Nizam-ı Cedit elbisesi giyerseniz dinden çıkarsınız, giymezseniz tardedileceksiniz. Belki Nizam-ı Cedit sizi öldürecek" fitnesini yaydı.

Bunun üzerine yamaklar cemiyet kurdular. "Biz kul oğlu kuluz ve ebaanced yeniçeriyüz, Nizam-t Cedit elbisesi giymiyoruz" diyerek ayaklandılar ve kendilerine Nizam-ı Cedit elbisesi giydirmek için gönderilmiş olan Mahmut Efendi'yi katlettiler. Asiler ertesi günü Büyükdere çayırında toplandılar. İslâm ve Hıristiyan halkın ırz, mal ve canına dokunmamak, meşihat kapısından tasdik olunmadıkça birşey istememek, Etmeydanında toplanarak Babıâli'ye vaki olacak istekleri yerine getirilmedikçe dağılmamak üzere yemin ederek içlerinden Kabakçı Mustafa'yı başkan seçtiler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz