Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Enderun Hazinesi
Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı
Tazmin
Osmanlı Beyliğinin İlk Teşkilâtı
''OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ''
Osmanlı'da Bayram Kutlamaları
Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
4.Murat içki yasağı ve Yenikapı
İlk Tersaneler
III. Murat'ın Hükümdarlığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bozoklu Mustafa Paşa

Yozgat taraflarından olup saraydan yetişmiş, silâhdar olmuş ve oradan vezirlikle kaptan paşalığa tayin edilmiştir. Daha sonra özi valisi ve Lehistan cephesi serdarı olarak Kırım hanlığı kuvvetleriyle beraber Lehlilerin taarruzlarını men ederek Kamanice'yi işgalden kurtarmıştır. Daha sonra yani 1101 H.-1690 M. de Şam ve bir sene sonra Trablusşam valiliklerinde bulunmuş olan Mustafa Paşa divanda ikinci vezir bulunduğu sırada Hacı Ali Paşa'nın yerine sadrâzam olmuştur (1104 Receb ve 1693 Mart).

Bozoklu Mustafa Paşa aynı sene zilkadesinde (1693 Temmuz) Serdar-ı ekrem olarak Avusturya cephesine hareket edip Erdel tarafına gitmek üzere iken Belgrat'ın muhasara edildiğini haberini aldığından hemen o tarafa dönerek burasını muhasaradan kurtardıktan sonra kalesini tamir ederek Edirne'ye dönmüştür (1105 Rebiulevvel ve 1693 Kasım).

Mustafa Paşa, avcılığa fazla düşkündü; bundan dolayı işlere bakılmadığı bizzat pâdişâh tarafından görüldüğünden derhal mühr-i hümayun kendisinden alınarak sabık defterdarlardan Şam Trablus valisi Sürmeli Ali Paşa sadrâzam tayin edilmiştir (1105 Receb 17 ve 1694 Mart).

Bozoklu Mustafa Paşa azlinden sonra malı müsadere edilerek ikinci defa Trablusşam valiliğine gönderilip sonra 1109 Zilkade ve 1698 Mayıs'ta sadaret kaymakamı olmuş ve yedi ay sonra nüzul isabetiyle vefat edip Edirne'de Üç Şerefeli Cami kabristanına defnedilmiştir (1110 Cemaziyelâhır ve 1698 Aralık). Vezir-i âzamlığı bir sene kadar olup vefatında takriben altmış yaşında idi. Sade-dil olup sadaret makamının ehli değildi. "Belgrat kalesini tamir ile kâfi miktarda asker ve mühimmat koydum" diye pâdişâhı aldattığı sonradan anlaşılmakla ikinci Ahmet kendisini katletmek istediyse de vezir-i âzam Sürmeli Ali Paşa'nın ricası ile kurtulmuştur.

Ey gönül sahn-ı çemende leb-i derya zevkin
Bir sanemle ide gör kâm alasın dünyadan

Yoksa bir dişleri dür kameti serv olmayıcak
Ne biter sahn-ı çemenden ne çıkar deryadan

kıtasıyla :
Tevbeler ittim ki itmeyim tevbe
Tevbeye tevbe-i nasuh olsun

beyti Bozoklu Paşa'nındır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz