Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
KAYI BOYU
ÇANAKKALE
suleymanie hakkinda bir anekdot'u yazan arkadasa bir hatirlatma..
Osmanlıda aile huzurunun kaynağı
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ
Mehmed Salih Efendi
Tunus Ocağı
Yahya Kemal
Cem Sultan'a övgüm!
Necip Fâzıl Kısakürek

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bursa Emir Sultan Camii

Bursa'da Emir Sultan Camii, Emir Sultan (1366-1429) adına zevcesi, Yıldırım Beyazid'in kızı Hundi Fatma tarafından muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı sırasında inşa ettirilmiştir. Bina 1795 yılında tamamıyla yıkılmış, H. 1219 (1804)'da III. Selim camiyi aynı plan üzerine yeniden kurmuştur. 1855 depreminde hasar gören cami XIX. yüzyıl zarfında tamir edilerek harap olmaktan kurtarılmıştır.

Emir Sultan Camii'nin kitlesi: dikdörtgen biçiminde, ahşap kolonlar üzerinde sivri ve yatay kemerli revaklarla çevrili bir şadırvan avlusu; avlunun kıble yönünde tek kubbeli dörtköşe bir harem; aksi tarafta yanlarında iki oda bulunan sekiz köşeli bir türbe; ve iki minareden teşekkül eder. Harem ile türbe kıble mihveri üzerinde, minareler simetrik olmak şartıyle caminin Kuzey-Doğu ve Kuzey-Batı köşelerinde bulunmaktadır. Caminin haremi iç ölçüleri 15.20 m. ye 15.20 m. olan bir kare hacimdir. 1.60 m. kalınlığındaki beden duvarları, içeride döşemeden 9.50 m. irtifaına yükselir. Kubbe, tromp ve kemerler arasına yerleştirilmiş pandantifler vasıtasiyla elde edilen dairevî kaideye oturur, (res. 22) Camiinin içi gayet aydınlıktır. Kasnakta on iki, beden duvarlarında kırk adet büyük pencere vardır. Ancak gerek bu ziyadesiyle aydınlık iç mekânı, gerekse binanın dış sathında görülen plastisiteyi ve kıvrımlı hatları XIX. yüzyıl barok mimari anlayışının tezahürü olarak mütalaa etmek gerekir. Hatta, orijinal caminin Ulucami tipi çok kubbeli bir bina olduğu dahi düşünülebilir. Aslında bu düşünce akla yakındır. Çünkü teknik bilginin en önemli ve muhteşem camilerinde bile 12.00 m. çapından daha büyük kubbe inşaasına izin vermediği XV. yüzyılın ilk yarısında Emir Sultan Camii'nin 15.20 m. çapında tek kubbeli olarak yapılmış olmasını ihtimal dahilinde göremiyoruz. Diğer yandan, daha geç devirde inşa edilmiş olsa dahi şadırvan avlulu «tek üniteli» cami tipinin güzel bir örneği olması sebebiyle Emir Sultan Camii'nin incelenmesini uygun gördüğümüzden bu çalışmaya ithal ettik.

----------------------

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz