Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Kurşunlu Cami
XVII. Yüzyıldaki Tasavvuf Akımları
Kurtuluş Savaşı'nın çok farklı bir yüzü
Savaşlar
Celâl Sahir Erozan
XVIII. Yüzyılda Melibar (Malabar) Sultanları ile İlişkiler
Osmanlı devletinde misyoner okulları
Abdülmecit'in Şahsiyeti
KARA MÜHENDİSHANESİ
Rıza Tevfik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bursa Yeşil Cami

Bursa Yeşil Cami, Çelebi Sultan Mehmed adına mimar Hacı İvaz tarafından H. 815-822 (1413-1420) yılları arasında inşa edilmiştir. Tezyinat işleri Çelebi Sultan Mehmed'in ölümünden sonra üç yıl devam etmiş, 1424 yılında inşaat durdurulmuştur. Caminin son cemaat yeri yoktur. Fakat ön cephede görülen kemer üzengilerinden tipik beş bölmeli bir son cemaat yerinin planlanmış fakat inşa edilmemiş olduğu anlaşılıyor.

Yeşil Caminin mimari tertibi Yıldırım Camii'ninkine çok benzer. İkinci büyük kubbeli kıble eyvanı ile yan eyvanlar ilk büyük kubbeli orta hacime açılır. Yan eyvanların iki yanında içlerinde ocak ve dolaplar bulunan odalar vardır. Kıble eyvanı orta hacimden dört, yan eyvanlar bir basamak yükseltilmiştir. Her iki büyük kubbeye geçiş üçgenli kuşaklar, yan eyvanların kubbelerine geçiş stalaktitli tromplar ile yapılmıştır. Diğer yandan, bu camide Yıldırım Camii 'nde bulunmayan bazı önemli elemanlar görülüyor. Merkezî hacmin orta yerinde Hüdavendigâr Camii 'ndeki gibi bir şadırvan vardır ve şadırvan üzerindeki kubbenin tepesi açık olup üstüne bir fener konulmuştur. Bu fenerin orijinal olmadığı ve, bütün tepesi açık kubbelerin kapatıldığı gibi, sonradan kubbeye eklendiği bellidir. Daha da önemli bir değişiklik, giriş kesiminde iki kat üzerine tertiplenen Hünkâr ve maiyet dairelerini ihtiva eden kısımdır. Cümle kapısından dört köşe alçak bir sofaya girilir. Bu sofanın güneyinde beşik - tonozlu bir geçitten şadırvanlı orta hacime geçilir. Giriş sofasının iki yanında ise merdiven holleri vardır. Üst katta merdiven sahanlıklarının dış taraflarında, Kuzey duvarları açık pencere boşluğu şeklinde dışarıya nazır iki taşlık bulunur. Merdivenlerin arasında ve giriş sofası ile beşik - tonozlu geçitin üstünde hünkâr mahfili tertiplenmiştir. Mahfil, caminin dışına taşan yüksek kubbeli bir kabul odası ile caminin içine bakan bir namaz yerinden ibarettir. Hünkâr mahfili nin iki yanında harem odaları, bunların altlarına da maiyet erkânı için maksureler konulmuştur.

Yeşil Cami'nin sağlı sollu iki minaresi son yüzyıla aittir. Bina kamilen kesme taş ve mermerden inşa edilmiştir.

----------------------

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz