Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri Germiyanoğulları Beyliği
Mahmudiye Kalyonuna Ait Kırım Harbi ile İlgili Efsaneler
Öküz Mehmet Paşa
Köse Mihal Bey ve Ailesi
Eski İstanbul Fotoğrafları
XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler
Garp Ocakları Donanması
Osmanlı Gölge Oyunu Tekniği
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İlmî ve Sosyal Müesseseler
Clinton’ın Osmanlı hayranlığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Canbazlar - Tatarlar

Gerek canbaz ve gerekse Tatarlar da, yaya ve müsellemler gibi Osmanlı ordusunun geri hizmetlerinde kullanılan amele taburları veya bölükleri olup bunlardan canbazlar 39 ocak halinde Vize ve Vidin taraflarında bulunurlardı. Tatarlar da aynı hizmeti görürler ve Yanbolu, Vize ve Vidin taraflarında otururlardı. Yine bunlara benzeyen ve garipler denilen bir sınıf daha vardı; bunların hepsi yani canbaz, Tatar ve garipler yörük beyine bağlı idiler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz