Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Alçı İşleri
Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı (1896-1901)
Tardiye
Davud-ı Kayserî
Şeyh Edebali
Cem Sultan’ın bitmeyen hikâyesi
Yeniçerilerin diğer hizmetleri
Ahizâde Hüseyin Efendi
Damadzâde Ebulhayr Ahmed Efendi
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Cebeci kışlası ve ortaları

Bu ocağa, yeniçerilerde olduğu gibi acemi ocağından efrat alınırdı. Ocağa başta şakird ismiyle çırak olarak giren acemiler sonra seçtikleri sanatlarda yetişerek usta olurlardı. Cebeci kışlası Ayasofya Camii karşısında idi; bundan başka Yerebatan taraflarında da yine bu ocağa ait imalâthane vardı.

Cebeci ocağı da Yeniçeriler gibi ortalara ayrılmıştı; XVI. yüzyıl ortalarında mevcudu 500 kadar olup silah yapan, tamir eden, barutları ıslah ve harp levazımını tedarik eyleyen ve kumbarayı yapan ayrı ayrı sınıflar vardı.

Cebeci ocağının en büyük zabitine cebeci başı denilirdi; bundan başka cebecilerin birisi başkethüda olmak üzere dört kethüdası vardı; yeniçerilerin muhafız bulundukları kalelerde cebeciler de bulunurdu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz