Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
13-14. yy. da anadoluda meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
Atatürk’ün annesinin, Latife Hanım’a tek vasiyeti
ABDÜLHAMİT HANIN DEMİRYOLU SIRRI
Hakkâklik
Cerrah Mehmet Paşa
III. Ahmet'in Şahsiyeti
Kastamonu - Kemah Köyü Halil Bey Camii
İstanbul Çeşmeleri Kronolojik Listesi
Molla Fenârî
Osmanlı Çadır Çeşitleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Cebeci ocağı

Cebe, zırh demektir; fakat Osmanlılar bunun mânasını genişletmişlerdir; bunun için bu devlette yaya askeri olan yeniçerilerin ok, yay, kalkan, kılıç, tüfek, balta, kazma, kürek, kurşun, barut vesaire gibi ihtiyaçları olan âlet ve eşyayı yapan veya tedarik eden ocağa cebeci ocağı denilirdi. Bu ocak, yeniçerilere lâzım olan harb levazımatını develerle ve katırlarla naklederek cephede yeniçerilere dağıtır ve muharebeden sonra bunları tekrar toplayarak tamire muhtaç olanları tamir ederek silâh anbarlarında muhafaza eylerdi; orta denilen çok sayıda bölüklere ayrılmış olan cebeci ocağının en büyük zabiti cebecibaşı olup kendisinden sonra ocak kethüdası gelirdi. Tabiî olarak ortaların bölükbaşı isimlerinde zabitleri vardı. Bu ocağa alınacak efrat, acemi ocağından tedarik edilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz