Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ispartalı Halil Hâmit Paşa
Osmanlı Devleti
MÜRUR TESKERESİ
Padişahların Ünvanları ve manaları
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Zaviyeler
Bolulu İzzet Mehmet Paşa
Hadım Süleyman Paşa
İki Sığınma ve Medeniyet Farkı
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)
Halit Paşa, Dersimli'yi nasıl kuzu yaptı?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Cerrah Mehmet Paşa

Enderundan yetişmiş olup hasoda ağalarından iken Şehzade Mehmet'i sünnet etmekteki mahareti sebebiyle yeniçeri ağalığıyla saraydan çıkmış ve daha sonra kubbe veziri olmuştur. 1598 Mayıs'ta ikinci vezir bulunurken Hadım Hasan Paşa'nın katli üzerine vezir-i âzamlığa tayin edilmiştir.

Cerrah Mehmet Paşa, nikris hastalığından dolayı bizzat işlere bakamayıp bir yardımcı ile iş görmesi uygun görülmediğinden emekli edilerek yerine üçüncü defa Damat İbrahim Paşa vezir-i âzam olmuştur (1007 Cemaziyelâhır ve 1599 Ocak).

Cerrah Mehmet Paşa 1012 Şaban ve 1694 Ocak'ta vefat ederek İstanbul'da ismine mensup semtte camii avlusundaki türbesine defnedildi. Camiinden başka medrese, mektep, sebil, çeşme, şadırvan ve dershanesi ile çifte hamamı vardır. Vezir-i âzamlığı 11 ay kadar olup orta derecede mutedil bir şahsiyet idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz