Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı’da Okullar (2)
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları (2)
Topal Recep Paşa
Bıyıklı Ali Paşa
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri
Kaside
Abdülhak Hâmid Tarhan
Osmanlı Mimarisi
tih çölü
Yayalar ve Yörükler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Cezayir Ocağı

Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı devleti hizmetine girmesiyle idaresinde bulunan Cezavir, beylerbeylik olarak kendisine verilmiştir. Tunus kıtası, İspanyolların Benî Hafas devletine yardımlarına rağmen alınmış ve Trablusgarp'ı da Kaptan-ı derya Sinan Paşa ile Turgut Reis elde etmişler ve Turgut Paşa oraya beylerbeyi tayin edilmiştir (962 H. - 1555 M.).

Cezayir, Tunus ve Trablusgarp taraflarındaki gemici levendler (Türk levendleri) Aydın, İzmir, Manisa, Muğla yani Batı Anadolu'dan giden gemicilerdi.

Cezayir Kaimbiemrillah unvanını almış olan Oruç Bey tarafından İspanyollardan alınarak bir aralık Tunus hükümdarının eline geçmişse de 1525 de Barbaros Hızır tarafından geri alınmıştı. Barbaros Hayreddin, Osmanlı hizmetine girdikten sonra şehrin muhafazası için İstanbul'dan Cezayir'e iki bin kadar yeniçeri gönderilmiş ve bu suretle Cezayir ocağının temeli atılarak daha sonra ibu kuvvete Batı Anadolu'dan gelen çiftbozan halktan dört bin kişi daha ilâve edilmiştir; bu miktar daha sonra yirmi bine kadar yükselmiştir.

Bu kuvvetler Cezayir'de Kasriyye denilen yedi kışlada bulunurlardı ve teşkilâtları yeniçerilerin bölük teşkilâtının aynı idi; bütün zabitlerinin üstünde en büyük zabit olarak yeniçeri ağası vardı.

Bu askerden başka yine Türklerden müteşekkil süvari bölükleri vardı; yerlilerden de atlı kuvveti bulunuyordu.

Cezayir'de biri Beylerbeyine ve diğeri yeniçeri ağasına ait olmak üzere Paşa ve Ağa divanları olup Paşa divanına kerrase denilirdi: Bunun azası da Hazinedar (Defterdar) yalı vekilharcı (gümrük emini) emirahur, beytülmalci, azab ağası, kadı ve yeniçeri ağasından meydana gelirdi. Paşa divanı eyâlet işlerine ve Ağa divanı da yeniçeri ocağı işlerine bakarlardı; fakat 1027 H.-1618 M.'den itibaren Ağa divanı hükümet yani beylerbeyine ait işlere karışmaya başlayarak valilerin nüfuzunu kırmıştır; bundan sonra Bevlerbeyleri bunların Osmanlı Devleti'ne bağlılığının zahirî alâmeti olarak merasime riyaset etmek, mukaveleleri imza eylemek gibi gayri faal işlerle kalmışlardır. Cezayir hükümeti, denizciler tarafından kurulduğu halde askerî sınıf yani yeniçeriler bunlara karşı tahakküm edip idareyi ele almışlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz