Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
III. Ahmet
Padişahların Ünvanları ve manaları
Yunus Paşa
XVIII. Yüzyılda Müzehhibler
Akıncılar
Süleyman Şah
Hacivat Karagöz Oyunu Dağarcığı
19. Y.Y. OSMANLI DEVLETI'NDE ISLAHAT ÇABALARI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dürrîzâde Mustafa Efendi

Şeyhülislâm Dürrî Mehmed Efendi'nin oğlu olup 1114 H. - 1702 M.'de doğmuştur. 1152 H.-1731 M. de İstanbul kadısı, 1159 H. - 1746 M.'da Anadolu 1164 H. - 1751 M. ve 1169 H. - 1756 M.'da Rumeli kazaskerliklerinde bulunarak aynı tarihte Damadzâde Feyzullah Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur (1756 Temmuz). Fakat yedi buçuk ay sonra azlolunarak Damadzâde ikinci defa tayin edilmiştir (28 Cemaziyelâhır 1170 - 19 Mart 1757).

Dürrîzâde, azlinden sonra Gelibolu'da, ikamete memur edilmiş ve 5 Şevval 1175 - 29 Nisan 1762'de Karabekirzâde Ahmed Efendi yerine ikinci defa şeyhülislâm olarak 24 Zilkade 1180 - 23 Nisan 1767 de kendi arzusiyle çekilmiştir.

Mustafa Efendi 15 Zilhicce 1187-27 Şubat 1774'te üçüncü defa şeyhülislâm olup takriben yedi ay sonra azlolunmuş ve 1188 Zilhicce - 1775 Şubat'ta vefat ederek Edirnekapı dışındaki Lâlizâde çeşmesi karşısına denfolunmuştur.

Dürrizâde mütevazı, afif ve salih bir zat olup hal ve tavrı ile kendisini sevdirmişti, ilmi fıkıhtan Dürre-i Beyza isminde kıymetli bir eseri vardır, ilmiye tayinlerinde ehil ve erbabını gözetip iltimas ve himaye kabul etmezdi. Üç defaki meşihati toplam altı sene iki buçuk aydır.

Oğullarından Ataullah Efendi 1197 Cemaziyelâhır (1783 Mayıs) ve Arif Efendi 1199 Şevval - 1785 Ağustosta şeyhülislâm olmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz