Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Genç Murat'ın Aşkı
Na 't
Hadım Süleyman Paşa
Tanzimat Fermanı İle Gelen Yenilikler
Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler
Çatalcalı Ali Efendi
Yeniçeri ocağı
Ankaralı Mehmed Emin Efendi
Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Davud-ı Kayserî

Orhan Gazi'nin yaptırdığı İznik medresesinin ilk müderrisi olup babasının adı Mahmud'dur; hem zahir (medrese) ve hem bâtın (tasavvuf) ilimlerinde yetişmiş değerli bir şahsiyetti; ilk tahsilini memleketinde yaparak, o tarihlerde yani XIV. yüzyılın ilk yarısında şer'î ilimlerin ve Arap edebiyatının ihtisas mahalli olan Kahire’ye gitti ve ihtisasını yaparak memlekete döndü. Zahir ilmiyle kanaat etmeyerek tasavvuf mesleğine girdi. Şeyhü’l Ekber Muhyiddin-i Arabî'nin üvey oğlu Şeyh Sadreddin-i Konevî 'nin halifelerinden Kemâleddin Kaşanî'ye intisap ederek irfanen de yetişti. Memleketinde talebe yetiştirdi; bunun şöhretini duyan Orhan Gazi kendisini davet ederek İznik medresesine müderris tayin etti ve 751 H. 1350 M. senesinde vefatına kadar burada müderrislik etti. Kabri İznik'te Çınardibi'ndedir.

Davud-ı Kayserî, Muhyiddin-i Arabî'nin Fusûsü'l-hikem isimli büyük eserine mükemmel bir şerh yazarak zekâ ve ihatasını göstermiştir; ehemmiyetinden dolayı Davud-ı Kayserî'nin bu eseri Hindistan'da, basılmıştır. Bu zatın on üç eseri daha olup hemen hepsi de felsefîdir; bunlar arasında büyük arif İbn-i Fârız'ın Kaside-i Tâiyye Şerhi ile Arûz-ı Endülüsî Şerhi, Kaside-i Hamriyye şerhi, Meratib-i Tevhid ve Nihayetü’l-beyan vardır. Osmanlı memleketlerinde ilk defa Muhyiddin-i Arabî felsefesini ( vahdet-i vücudculuğu ) neşreden Davud-ı Kayserî'dir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz