Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kastamonu - Kemah Köyü Halil Bey Camii
Yunus Emre Karamanlıdır
Cenâb Şehâbeddîn
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Rus İlişkileri
Osmanlılarda Ateşli Silahlar Sanayii
Mehmed Salih Efendi
İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)
Küçük Kaynarca Antlaşması
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Yeniçeri Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Davut Paşa

Arnavut devşirmelerindendir, saraydan yetişmiş Anadolu ve Rumeli beylerbeyi olup sonra vezir ve 888 H. 1483 M. de İshak Paşa'nın yerine vezir-i âzam oldu ve 14 sene bu makamda kaldı. 903 H. 1496 M.'de emekli edilen Davud Paşa'ya Dimetoka'daki malikânesinde oturmak
üzere senede 3000 akçe tahsisat verildi; vefatı 905 H. 1499 M.'dedir. İstanbul'da cami, medrese, imaret ve mektebi ve namına mensup semti vardır; muvaffakiyetli ve iyi idareli bir vezir olduğu tarihlerin tetkikinden anlaşılmaktadır; çok servet bırakmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz