Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Maliyesi
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri
Sinan Paşa
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
Pelekanon Savaşı
Fatih Sultan Mehmet
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları
İsmail Sefâ
Osmanlı Devleti'nin Endülüs Müslümanları ile İlk İlişkisi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Debbağzâde Mehmed Efendi

Babası Debbağlar şeyhi Mahmud'dur. Rumeli kazaskeri iken Ankaralı Mehmed Emin Efendi'nin yerine şeyhülislâm oldu (1687 Ekim). Avcı Sultan Mehmet'in son şeyhülislâmı olup pâdişâhın hal'ini hazırlayanlar arasında bulundu. Ocaklıların iyiden iyiye gemi azıya aldıkları sırada Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa'nın katli için istenilen fetvayı vermediğinden zorbaların zoruyla azlolunarak yerine Nakibü'l-eşraf Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi şeyhülislâm olmuştur (1099 Rebiulâhir 12 ve 1688 Şubat 15). Aradan çok geçmeden iki ay sonra zorbaların son kıyamında ve sancağ-ı şerif çıkışında sarayda bulunmayan Seyyid Feyzullah Efendi'nin yerine sadrâzam Nişancı İsmail Paşa'nın önlemeye çalışmasına rağmen ikinci defa şeyhülislâm oldu.

Debbağzâde, Fazıl Mustafa Paşa sadaretinde eski vezir-i azama mizac-gîrlik ettiğinden ve Raşid tarihine göre yaptığı tayinlerin muvafık görülmemesi ve şikâyeti mûcib olmasından dolayı azledilmiştir (1101 H.-1690 M.). Vefatı 1114 Rebiulâhır 1702 Eylül'de olup birinci şeyhülislâmlığı altı ay ikincisi ise iki seneden ziyadedir. Fazl ve kemal sahibi olup güzel söz söylerdi. Sultan Süleyman medresesi avlusunda medfundur; Mesih Paşa semtindeki Altay Camii bunundur. Verdiği fetvaları havi Fetavâ-yı Numaniyye isimli fetva mecmuası ve sahih hadislerden bahseden 'Reşehatü'n-nasih mine'l-hadsi'-sahih adında bir eseri vardır. Reşehat'ı 1110 H.- 1698 M.'de yazmış olup bir nüshası Ayasofya kütüphanesinde 1822 numaralıdır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz