Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Salyaneli ve Salyanesiz Eyaletler
Trabzonlu Kanuni
Erzurumlu Emrah
Mehmed Bahaî Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Sultan Murat'ın Kişiliği
Mehmed Celâl
XX. YÜZYILA DOĞRU OSMANLI İMPARATORLUĞU
Tımarlı sipahilerin sefere hareketleri
Tabanıyassı Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Derviş Paşa

Bosnalıdır. Bostancı ocağından yetişerek Bostancıbaşı olmuştu, genç olduğundan Civan Bey denilirdi. Sultan Ahmed'in teveccüh ve itimadını kazanarak 1014 H. - 1605 M.'te vezirlikle Kaptan paşalığa tayin edilip sonra da ölümüne sebep olduğu Lala Mehmet Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur (1015 Muharrem ve 1606 Mayıs).

Derviş Paşa vezir-i âzam olunca selefini göndermek için pâdişâh üzerinde tesir yaptığı İran seferine gitmek istemeyerek yerine Bostancıbaşı Ferhad adında birisini paşalıkla İran serdarlığına tayin ettirmişti. Derviş Paşa, Lala Mehmet Paşa'ya yaptığı fenalığın çok geçmeden cezasını gördü; kendisinin konağı sarayın Demirkapı tarafında idi; yer altından saraya yol yaptırıyor maksadı Pâdişâha sû-i kasttır diye hasımları tarafından uydurulan sözleri pâdişâh duyunca hiç soruşturmadan katlini emretmiştir (1015 Şaban ve 1606 Aralık). Sadareti 7 ay kadardır. Şair Haletî'nin, bunun aleyhinde Hadd-i Mestan adlı bir hicviyesi vardır. Lell,o görmüş olduğu sadrâzam ve sadaret kaymakamları arasında en ehliyetlisinin Derviş Paşa olduğunu beyan edip aynı zamanda zalim olduğunu da söyler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz