Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
KAPİTÜLASYONLAR
Dördüncü Mehmed
Karaman Arapzade ve Dikbasan Camii
Kara Ahmet Paşa
Bağlantılar
Abdürrahim Efendi
Geleneksel Bursa Kadın Kıyafetleri
Tarihi Fıkralar 3
Osmanlı Maliyesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Derviş Paşa

Bosnalıdır. Bostancı ocağından yetişerek Bostancıbaşı olmuştu, genç olduğundan Civan Bey denilirdi. Sultan Ahmed'in teveccüh ve itimadını kazanarak 1014 H. - 1605 M.'te vezirlikle Kaptan paşalığa tayin edilip sonra da ölümüne sebep olduğu Lala Mehmet Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur (1015 Muharrem ve 1606 Mayıs).

Derviş Paşa vezir-i âzam olunca selefini göndermek için pâdişâh üzerinde tesir yaptığı İran seferine gitmek istemeyerek yerine Bostancıbaşı Ferhad adında birisini paşalıkla İran serdarlığına tayin ettirmişti. Derviş Paşa, Lala Mehmet Paşa'ya yaptığı fenalığın çok geçmeden cezasını gördü; kendisinin konağı sarayın Demirkapı tarafında idi; yer altından saraya yol yaptırıyor maksadı Pâdişâha sû-i kasttır diye hasımları tarafından uydurulan sözleri pâdişâh duyunca hiç soruşturmadan katlini emretmiştir (1015 Şaban ve 1606 Aralık). Sadareti 7 ay kadardır. Şair Haletî'nin, bunun aleyhinde Hadd-i Mestan adlı bir hicviyesi vardır. Lell,o görmüş olduğu sadrâzam ve sadaret kaymakamları arasında en ehliyetlisinin Derviş Paşa olduğunu beyan edip aynı zamanda zalim olduğunu da söyler.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz