Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Asıl Kaşıkçı Elması Hindistan'da mı?
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Kul Mehmet
Kıt/ 'a
Tarihte Mart Ayı Olayları
Sultan Üçüncü Murat
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Şeyh Seyyid Mustafa Efendi
Osmanlılarda İlim ve Ulema
Kütahya Alo (Ali) Paşa Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dilâver Paşa

Dilâver Paşa Hırvat'tı; Enderundan yetişerek çaşnigir başılık ile sarayın dış hizmetine çıkmış, vezirlikle eyâletlerde valilik etmiş ikinci defa Diyarbakır valisi iken 1621 de Leh harbinde Ohrili Hüseyin Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Sadareti zamanında Sultan Osman vakası olmuş Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Dergâhına saklanmış ise de saraydan bostancılar gönderilip getirtilmiş ve ağa kapısından dışarı çıkarılarak orada ocaklı tarafından öldürülmüştür (1622 Mayıs) vezir-i âzamlığı 16 ay kadardır kabri Üsküdar'da miskinler tekkesi karşısındadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz