Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fatih'in fermanı niçin çok önemli?
Macaristan Seferi ve Mohaç Meydan Savaşı
Dış ve İç Durumlar Sebebiyle Bütçe Açığı
II. Murat
HACI ILBEYI
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
Osmanlı'da Güzel Sanatlar(genel)
Osman Bey
Hacı İvaz Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dilâver Paşa

Dilâver Paşa Hırvat'tı; Enderundan yetişerek çaşnigir başılık ile sarayın dış hizmetine çıkmış, vezirlikle eyâletlerde valilik etmiş ikinci defa Diyarbakır valisi iken 1621 de Leh harbinde Ohrili Hüseyin Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Sadareti zamanında Sultan Osman vakası olmuş Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Dergâhına saklanmış ise de saraydan bostancılar gönderilip getirtilmiş ve ağa kapısından dışarı çıkarılarak orada ocaklı tarafından öldürülmüştür (1622 Mayıs) vezir-i âzamlığı 16 ay kadardır kabri Üsküdar'da miskinler tekkesi karşısındadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz