Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yahudiler, 2. Abdülhamit'e neden kızgın
Milli Saraylar
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Maliyesi
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına KadarTopçu Ocağı
Osmanlı Donanmasını Meydana Getiren Ocaklar
Talik, Divanî ve Siyakat Yazıları
Âşık
Osmanlı devletinde misyoner okulları
Tımarlı sipahi defterleri
Kütahya Deveyatağı (Deve Yatağı) Camisi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii

Dimetoka'da Çelebi Sultan Mehmed Camii, mimar İvaz Paşa tarafından H. 825 (1420) tarihinde inşa edilmiştir. Son cemaat yeri üç bölmeli ve yanları açıktır. Her üç bölme de kubbelidir. Harem dış ölçüleri takriben 30 m. ye 30 m. olan bir kare binadır. İçeride çapı 12 m. civarındaki merkezî kubbe dört ayağa oturur. Dış duvarlar ile ayaklar arasında kalan saha köşelerde çapraz-tonoz, yanlarda ise beşik-tonozla örtülmüştür.

Demek ki Çelebi Sultan Mehmed Camii dört çapraz-tonozlu kare, dört beşik-tonozlu dikdörtgen ve kubbeli bir orta hacim olmak üzere dokuz bölümden müteşekkil «merkezî kubbeli çok-üniteli» bir camidir. İki dış duvara oturan merkezî kubbeli cami tipi, iç mekânı kıble yönünde bir orta ve iki yan hacim olarak üç sıra halinde parçalanma istidadı gösterir. Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde ise simetrik bir mimari orta kubbenin merkezine doğru dört yönden gelişen piramidal bir kitle meydana getirir. Diğer yandan, iç mekân teşekkülü itibariyle, tonozlu bölmeler ile kubbeli orta hacim ilk devir Osmanlı mimarisi ne uygun olarak parçalıdır. Her ünite kendi üst yapısı ile bir bütünlük ifade eder. Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin plan şeması yüz yirmi yıl sonra Mimar Sinan'ın elinde nihaî şeklini alacak, dört taraftan dört yarım-kubbe ile beslenen orta kubbe duvara oturtularak «çok üniteli» cami ile «tek üniteli» cami tipleri mantıkî bir formasyon çerçevesi içerisinde meczedilecektir.

----------------------

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz