Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
LALE DEVRİ
Güzel Sanatlara Ait Eserler
Osmanlı İle İlgili Haberler
Oyma ve Kakma İşleri
Çini İşleri
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Silâhtar Süleyman Paşa
İlk Osmanlı Akçesi
Abdülhamid sorgusu
Damat Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Divan-ı Hümâyun

Osmanlı Devleti'nin idare tarzı eyâletlerin vaziyetlerine göre başka başka idi. Osmanlı eyaletleri haslı, salyâneli yani yıllıklı ve yurtluk ocaklık olarak başlıca üç türlü idare edildiğinden buralara tayin edilecek valilerle idare tarzları aralarında farklar vardı. Haslı eyâletler daha ziyade merkezden idare edilir ve diğerlerinin de dahilî idareleri kendilerine ait olurdu; fakat bütün tayin ve aziller merkeze ait olduğundan Osmanlı hükümeti merkezde bütün kuvveti elinde tutmakta idi. Haslı valilerin yani beylerbeylerinin arasında Budin beylerbeyliği gibi geniş selâhiyetli olan bir eyâlet de vardı. Osmanlı hükümeti bütün bu idareyi devlet merkezindeki divan-ı hümâyun denilen ve sadrâzamın riyaseti altında toplanan bir meclisle idare etmekte idi.

Divan Üyeleri

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz