Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
“Harem” ile ilgili romanlar
III. Osman
Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa
LALE DEVRİ
Menemen´i farklı kılan nedir?
Köroğlu
Bolulu İzzet Mehmet Paşa
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Geri Hizmet Ocakları
Hat Sanatı ve El Yazmaları Fotoğrafları
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Divan-ı Hümâyun

Osmanlı Devleti'nin idare tarzı eyâletlerin vaziyetlerine göre başka başka idi. Osmanlı eyaletleri haslı, salyâneli yani yıllıklı ve yurtluk ocaklık olarak başlıca üç türlü idare edildiğinden buralara tayin edilecek valilerle idare tarzları aralarında farklar vardı. Haslı eyâletler daha ziyade merkezden idare edilir ve diğerlerinin de dahilî idareleri kendilerine ait olurdu; fakat bütün tayin ve aziller merkeze ait olduğundan Osmanlı hükümeti merkezde bütün kuvveti elinde tutmakta idi. Haslı valilerin yani beylerbeylerinin arasında Budin beylerbeyliği gibi geniş selâhiyetli olan bir eyâlet de vardı. Osmanlı hükümeti bütün bu idareyi devlet merkezindeki divan-ı hümâyun denilen ve sadrâzamın riyaseti altında toplanan bir meclisle idare etmekte idi.

Divan Üyeleri

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz