Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bolvi Mustafa Efendi
Ottoman peace (osmanlı barısı)
Osmanlı - Bosna Krallığı İlişkileri
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
Bolvi Mustafa Efendi
Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği
Divan Şiiri Nazım Türü
Osmanlı’nın da bir Demokrat Partisi vardı
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
XVIII. Yüzyılda Resim ve Musavvir Denilen Ressamlar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dukakinzâde Ahmet Paşa

Sayfadaki Başlıklar


Dukaginoğlu Ahmet Paşa

Dukaginoğlu Ahmet Paşa

Doğum 1.11.920- Ölüm 18.12.981 Sadareti 18.12.1514-18.13.1515 1 yıl

Yavuz Sultan Selim dönemininin veziridir. Yavuz'un İran seferi dönüşünde askeri itaatsizliğe sevk ettiği gerekçesiyle 1515'te çadırı başına yıkılmış ve katledilmiştir

Yavuz Sultan Selim bu suretle Amasya'da oturduğu sırada (920 Zilkade) Dukakinoğlu Ahmed Paşa'yı vezir-i âzam ve başdefterdar Pirî Mehmed Efendi'yi de üçüncü vezir tayin etmişti. Dukakinoğlu'nun vezir-i âzam olmasından iki ay sonra yani 921 Muharreminde (1515 Şubat) padişahı İran seferinden alıkoymak için yine devlet erkânının tahrikiyle bir yeniçeri ayaklanması vukua gelmiş ve yeniçeriler Amasya'da divan-ı hümâyun kabul edilen yere gelerek ileri geri lakırdı etmişlerdi. Bu hale karşı canı sıkılan Yavuz bu hâdiseden on gün sonra Dukakinoğlu Ahmed Paşa'nın hâdisede muharrik ve müşevvik olduğunu ve aynı zamanda vezir-i âzamın Dulkadiroğlu'yla ittifakı olup mektuplaştığını anladıktan sonra Ahmed Paşa’yı huzuruna çağırıp bizzat kendi hançeri ile yaraladıktan sonra içoğlanlara başını kestirmiş ve bir müddet veziri-i âzamlığa kimseyi tayin etmemiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz