Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Necmeddin Halil Onan
Seyyid Hasan Paşa
Osmanlılarda Sanatsal Faaliyetler
III. Ahmet'in Şahsiyeti
Osmanlı Ağırlık Ölçü Birimleri
ABDÜLHAMİT HANIN DEMİRYOLU SIRRI
Kemankeş Kara Ali Paşa
BAŞKA BİR BAKIŞLA ÇANAKKALE ZAFERİ
Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması
Osmanlılar ve Arnavutluk

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Dukakinzade Ahmet Paşa

Arnavutluk hanedanında bulunan Dukakinler'den olup Osmanlı hizmetini kabul ederek kardeşi Mahmud Beyle beraber Müslüman olmuştur. Ahmed Paşa sancak beylerinden iken terfi ve ilerleme ile Yavuz Sultan Selim zamanında ikinci vezir olmuş ve Çaldıran seferinden dönüşte azledilen Hersekzâde'nin yerine vezir-i âzam tayin edilmiştir (920 zilkade başları, 1514 Aralık). Sultan Selim'in Amasya'da kışladığı sırada ilkbaharda tekrar İran üzerine gideceğini haber alan yeniçeriler 921 Muharreminin sekizinde (22 Nisan 1515) bir gece Dukakinoğlu'yla Pirî Paşa'nın evlerini basıp ertesi günü divana gelerek edepsizliklerinde devam ettiklerinden dolayı Yavuz Sultan Selim bu hareketin planlanmış olmasından şüphelenerek gizli tahkikat yaptırıp ayaklanmada Dukakinoğlu'nun parmağının olduğunu anladığından huzuruna getirterek bizzat kendi hançeriyle Ahmed Paşa'yı yaralayıp yanında bulunan ak hadımlara başını kestirmiş ve kethüdası olan Hasan'ı da öldürtmüştür. Dukakinoğlu'nun katlinin sebeplerinden birisi de Dulkadıroğlu Alaüddevle ile mektuplaşması imiş. Dukakinoğlu Ahmed Paşa 18 Muharrem 921 (1515 Mart ortaları)' de katlolunup vezir-i âzamlığı müddeti iki buçuk ay kadardır. Bir müddet sonra yerine Rumeli beylerbeyi Hadım Sinan Paşa vezir-i âzam olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz