Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
bilmeze
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları (2)
Tarihimizde Bilinmeyen Küçük Olaylar 2
Şeyh Edebali
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Askerî Teşkilât
İlim, Sanat ve Fikir Hareketleri
Sinaneddin Yusuf Paşa
Fransa
Hat Sanatı Hakkında Kısa Bir Bilgi
''Fatih'in Topları''

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Eşrefoğlu Rumî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Asıl adı Abdullah’tır, doğum yılı bilinmiyor. Babası Ahmet Eşref'in Mısır'dan geldiği ve bir Mısır'da kalan bir Türk ailesinin çocuğu olduğu sanılıyor.

Eşrefoğlu Rumî, İznik medreselerinde öğrenim görmüş, öğrenimini bitirdikten sonra yine İznik'te Çelebi Mehmet medresesinde müderris adayı olmuştur.

Daha sonra Ankara'ya giderek Hacı Bayram-ı Velî'nin tekkesine girip kendini tasavvufa verdi. Hacı Bayram'ın kızı ile evlendi. Bir süre sonra Hacı Bayram tarafından Hama'ya gönderildi. Orada da tasavvufla uğraştı. Yetiştikten sonra Bursa'ya gelerek bir tekke kurdu ve Eşrefiyye tarikatını yaymaya başladı. 1470'te İznik'te öldü.

Şiirlerinde Yunus Emre’nin etkisinde kaldığı görülen Eşrefoğlu, şiirlerinde temiz bir Türkçe kullanır.

Kaynak: http://www.turkuler.com/ozan/esrefoglu.asp

Şiirleri

Bu dünyaya verme gönül

Bu dünyaya verme gönül
Dünya sana kalır değil
Dünya seven dost katına
Yüz ağıyla varır değil

Bu dünyanın muhabbeti
Şol ağulu bal gibidir
Ağusun bilen ol bala
Parmağını banar değil

Bu dünyanın zehri katı
Cana erer mazarratı
Zehrini bilmeyen bunun
Kendüyi sakınır değil

Bu dünyayı derip yığma
Âhir koyup gitsen gerek
Koyup gideceğin sanan
Dünyayı devşirir değil

Âşıkların gönül kuşu
Düşmez dünya tuzağına
Gerçek eren bu dünyayı
Hiç muhale alır değil

Eşrefoğlu Rumî sen de
Eğer şaha mahrem isen
Himmetin gözüne kevneyn
Zerre denlü gelir değil


Seni seven âşıkların gözü yaşı dinmez imiş

Seni seven âşıkların
Gözü yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş

Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş

Ölmez imiş âşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fâni
Ana zeval ermez imiş

Aşkına düşen canların
Yoluna ateş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş

Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş

Eşrefoğlu Rumî senin
Yansın aşkın odun canın
Aşk oduna yanmayanın
Kalbi sâfi olmaz imiş


Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz