Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçerilerin atlı olmaları
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
Ömer Bedreddin Uşaklı
II. Bayezid'in Şahsiyeti
Hacı İvaz Mehmet Paşa
Arabacı Kadı Ali Paşa
II. Bayezid Dönemi Osmanlı Donanması
Osmanlı'da Devlet Yönetimi
Deniz Siyaseti-3
Seyyid Abdullah Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ebü'l-Meyamin Mustafa Efendi

Halk arasında Kaba Mustafa Efendi de denilirdi. İlmiye tahsili görmüş 1010 Safer 1601 Ağustos'ta Edirne kadılığından İstanbul kadılığına tayin edilmiş burada narh işlerinde ve halkın muamelelerinde göstermiş olduğu ciddiyet ve doğruluk ile tanınmış ve zahire yokluğundan dolayı halka sıkıntı çektirmemiş ve bundan dolayı kendisine Ebü'l-meyamin denilmiştir.

Mustafa Efendi, Anadolu kazaskeri iken 1011 Şaban ve 1603 Ocak'taki Yemişçi Hasan Paşa vakasında Sunullah Efendi yerine şeyhülislâm olup vezir-i âzamın aleyhtarlarıyla ittifak etmiş ve padişahın sorması üzerine Yemişçi'nin mezalimini bildirmiş ve bunun üzerine Hasan Paşa katledilmiştir.

Ebü'l-meyamin Mustafa Efendi'nin, I. Ahmet'in hocası Mustafa Efendi ile aralarının açık olması ve bir de sadaret kaymakamı Kasım Paşa'nın sadrâzam olmasına çalışması sebebiyle 1013 Muharrem ve 1604 Haziran'da azlolunmuş ve daha sonra 1015H.-1606M.'da Sunullah Efendi'nin yerine ikinci defa şeyhülislâm, olmuş ise de aynı sene Receb ve 1606 Kasım'da vefat etmiştir. İki defa da şeyhülislâmlığı bir sene on ay kadardır; cülusunda I. Ahmet'e Eyüp türbesinde kanun üzere kılıç kuşatmıştır. Yüksek fakihlerdendir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz