Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçerilerin cezalandırılmaları
Abdülhamit tarafından inşa edilen kışla
Tevhid ve Münacât
Kuruluştan XVI. Asır Ortalarına Kadarki Osmanlı Şeyhülislâmları
Türk-İslam Devletleri
Ahizâde Hüseyin Efendi
Osman Gazi
Kütahya Kal'a-i Bala Camii
Tersaneye Gemi ve İş Yapan Yerler
Rübâi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Efdalzâde Hamidüddin

Molla Yeğen talebesindendir. Müderrislik ve kazaskerlik edip 901 H.- 1496 M.'da müftü tayin edildi ve 908 H.-1502 M.'de vefat ederek Eyüp'e defnedildi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz