Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fahriye
Osmanlıların İlk Devlet Teşkilâtı
Basiretçi Ali
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bazı Kütüphanelerde Bulunan İslam El Yazma Eserleri ve Michigan Üniversitesi II. Abdülhamid Koleksiyonu
Süvarilerin hizmet efradı
Beylerbeyleri ve Sancakbeyleri
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
Akkâ'da Zahir Ömer İsyanı
Muallim Naci
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Efdalzâde Hamidüddin

Molla Yeğen talebesindendir. Müderrislik ve kazaskerlik edip 901 H.- 1496 M.'da müftü tayin edildi ve 908 H.-1502 M.'de vefat ederek Eyüp'e defnedildi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz