Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultan İbrahim
Arabacı Kadı Ali Paşa
Acemilerin diğer hizmetlere verilmeleri
Erzurumlu Emrah
Abdülkadir Şeyhî Efendi
İlk Osmanlı Akçesi
Şair Sami'nin bir gazeli
Turgut Reis
Ali Canib Yöntem
Yemen'e Giden Osmanlı Askerlerinden Biri..

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ermenek Akça Mescit

Fevkalâde mütevazi olarak yapılmış olan bu mescit, Meydan Camii yakınlarındadır. Bu yer, kasabanın kuzeyini kucaklayan yalçın kayalıklardan sonraki dik sırtların ilk etekleridir. Aynı karakterdeki evlerle, büyük bir ahenk ve yakın bir komşuluk havası içinde olup hiç bir iddiası yoktur. Yapılış tarihi H. 700 (1300), yaptıranı Hacı Ferruh isminde birisidir.

Yüksekte bulunduğu için kasabadan mescide insanın sırtı manzaraya dönük olarak çıkılır. Daracık yollardan sonra, nizamlardan azade ve hür bir hava içinde yapılmış Akça Mescit birdenbire karşımızdadır.

Mescide dar ve basık bir koridorla girilir. Bu koridorun sonunda 1.78 metre yüksekliğinde massif ve oymalı bir kapıdan sonra üç basamakla çıkılarak yazlık kısmına gelinir. Burası yemyeşil Göksu vadisine doğru kademeler halinde inen kasabanın müstesna güzellikteki manzarasına açılır. Bu hacmin tavanı, enine olarak 25 ilâ 40 santim ara ile ve 10 ilâ 14 santim çapında yuvarlak kavak ağaçları ile teşkil edilmiştir. Buradan küçük bir kapı ile takriben kare plânlı esas mescide girilir. Güney duvarında altta iki büyük ve üstte iki küçük pencere, doğu duvarında yazlık kısmına açılan ahşap parmaklıklı bir pencere ile, batı duvarında yükseğe alınmış bir penceresi vardır. Ahşap kalaslardan döşemesi bu kısmın altında kalan alçak bir bodrumun tavanını teşkil eder. Mescidin üstü ortalama 25 santim yükseklikte düz toprak damdır. Tavan, yazlık kısmındaki gibi, fakat bu defa aksi istikamette yuvarlak ağaçlar üzerine tahta kaplıdır.

Duvarlar 70 ilâ 80 santim kalınlıkta olup çamurla işlenmiş moloz taştan yapılmıştır.

Mescide doğu tarafından bitişen bir oda vardır. Bir zamanlar mahalle mektebi olarak kullanılmış bu yerin, esas mescide eklenişine ve konstrüksiyonundaki bazı ayrılıklara bakılacak olursa, mescitle beraber yapılıp yapılmadığı üzerinde durulabilir. Bizim verdiğimiz plânda, bu kısım bodrumu görülmektedir.

Mescidin batı-güney köşesinde bir binektaşı vardır. Bina bugün dahi kullanılır durumdadır, esas bünyesi itibarı ile yapılışından bugüne kadar fazla bir şey kaybetmemiştir. İçerdeki galeri sonradan eklenmiştir

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz