Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İlk Eserler
Ziya Gökalp
Yeniçeri ocağının genişlemesi
Kanuni ve Sinan İstanbul’u susuzluktan nasıl kurtarmıştı?
Resim ve Nakış
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
Tarihte Mart Ayı Olayları
Osmanli Tarihi 1400-1500 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Nazîre
Osmanlı Çadır Çeşitleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ermenek Meydan Camii

Ermenenek dik sayılır bir bayır üzerine kurulmuştur. Evleri gibi camileri de arazinin meyline en tabiî sakilde uymuşlardır. Kasabanın kuzay-doğu kenarında bulunan Meydan Camii de böyledir. Cami muhitindeki evlerle mükemmel bir ahenk içindedir.

Binadan ayrı yapılmış olan yüksekçe minaresi ve düz toprak dam üzerinde yükselen piramidal çatılı kubbe çıkıntısı ile gene de civar yapılardan kolaylıkla ayırt edilir. Köşeleri düzgün ve iri kesme taşlarla, duvar yüzleri, moloz ve yontma taşlarla karışık olarak işlenmiştir. Meyilden dolayı kıble duvarı, giriş duvarına göre çok daha yüksektir. Duvar yüzünde yer yer bırakılmış olan güvercin yuvaları çokça olan dolu satıhlara canlılık vermektedir.

Caminin on dördüncü asır yapısı olduğunda şüphe yok, fakat kat'î inşa tarihi bilinmiyor.

Yapı bugüne kadar ufak tefek tamirler görmüştür, fakat ana hatları ile eski halini muhafaza etmektedir. Bugün mükemmelen kullanılmaktadır.

Son cemaat mahallinin yanları kapalıdır, önünde kesme taştan iki ayak vardır. Orta akstan camiye girilir, namaza ayrılan iki yan kısım 50 santim kadar yükseltilmiştir. Üstü 15 santim ara ile 10/25 ağaçlarla kirişlenmiştir. Bunların üzerine kalaslar konmuş ve ortalama 25 santim toprak doldurulmuştur.

İç hacim, enine teşkil edilmiş olup, beş çapraz tonoz ve mihrap önünde bunlardan daha yüksek tutulmuş bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe ve tonozları taşıyan kesme taştan sivri kemerler, ortada gene kesme taştan yapılmış iki ayak ile duvarlardan çıkıntı yapan plastırlara otururlar. Tonozlar 5.33 metre, kubbe 7.80 metre yüksekliktedir. Dört köşeden kubbeye geçiş, istiridye kabuğu şeklindeki tropmlarla temin edilmiştir. Caminin içi beyaz renkte sıvalıdır. Doğu-batı ve güney duvarlarına üst üste tertiplenmiş çift pencereler ve kuzey duvarına da yalnız alttan girişin iki yanma birer pencere açılmıştır. Alt sıradakiler dört köşe olup dış yüzle bir tutulmuş ahşap bir çerçeve ile çevrilmişlerdir. Kare taksimatlı demir parmaklık bu çerçeve içine geçirilmiştir. Alttaki pencerelerin her birinin üstüne bunların biraz küçüğü ve fakat sivri kemerli birer pencere açılmıştır.

Biraz ağırca duran taş mimberi, Mut'taki Ağa Camii 'nin mimberine benziyor. 3.70 metre yükseklikteki stalaktitli taş mihrap üst üste yapılan badanalarla çirkinleştirilmiştir.

Sarı renkte kesme taştan ve fevkalâde nisbetli minaresi camiden 12.75 metre açıkta yapılmıştır. On dört satıhlı bir prizma olan minare gövdesi 1.60 metre çapında ve dış cidarı 25 santim kalınlıktadır. Şerefeden sonraki kısmın cidarı ise 15 santim, şerefe korkuluğu 7 santimdir. Bunun üstüne kadar da minare yüksekliği 15.35 metredir.

Bu minare Sipas Camii minaresinin hemen aynıdır.

Sipas Camii de Ermenek'te olup 1306 -1349 yılları arasında inşa edilmiştir. Cami temelleri muhafaza edilmek üzere esaslı tamir görmüştür. Ancak minaresi bugün dahi gayet iyi durumdadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz