Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mehmed Akif Ersoy
Dürrîzâde Mustafa Efendi
Hâmit Hamza Paşa
Anadolu Beylikleri Hamitoğulları Beyliği
Dadaloğlu
Osmanlı Beyliğinin İlk Teşkilâtı
''Menemen belgeleri'' neden önemli?
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlı - Bulgar İlişkileri
İkinci Bayezid
İbrahim Paşa (Çandarlızâde)

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Erzurumlu Emrah

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Erzurumlu Emrah'ın doğum yılı saptanamıyor ama Erzurum'un bir köyünde doğduğu için kendisine Erzurumlu Emrah denir. Emrah'ın, Erzurum'un Tanburacı köyünde doğduğu yolunda söylentiler de var. 1840 yılında Sivas'ın Niksar ilçesine gelmiş, yaşamının geri kalan yirmi yılını burada geçirmiş 1860 yılında ölmüştür. Erzurumlu Emrah'ın iyi bir medrese Öğrenimi gördüğü de anlaşılıyor. Bu yüzden divan edebiyatını da biliyor. Aruz ölçüsünü kullandığı şiirleri de varsa da bunlar sözü edilecek değerde değil.

Erzurumlu Emrah'ın tasavvufa yöneldiği de şiirlerinden anlaşılıyor. Erzurumlu Emrah'ın asıl ünü âşık şiirinde kendisini gösteriyor. Şiirlerinden çıkarılan sonuçlara göre Sivas'a gelinceye dek Kastamonu, Konya, Niğde illerini dolaşmış. Gittiği yerlerde çeşitli evlenmeler yapmış, edebiyata eğilimi olan İleri gelen kişilerce konuk olarak ağırlanmış. Birbirinden epeyce uzak yerlerde de olsa Erzurumlu Emrah adına mezarların bulunması dikkati çekiyor. Niksar'da ölmüştür.

XIX. yüzyıl halk şiirimizin önde gelen ozanlarından. Dertli, Seyranî gibi Erzurumlu Emrah'ın şiirleriyle Ercişli Emrah'ın şiirleri, yaşamları bir süre birbirine karıştırılmış. Şimdi bile hangi şiirlerin, gerçekten hangisine olduğu tartışmaya açıktır.

Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir.

Şiirleri

Bir nazenin bana gel gel eyledi

Bir nazenin bana gel gel eyledi
Varmasam incinir varsam incinir
Beyaz gerdanından ince belinden
Sarmasam incinir sarsam incinir

Kaşına çekilmiş kudret kalemi
Görmemiş dünyada derd ü elemi
Her sabah her aksam verir selâmı
Almasam incinir alsam incinir

Gene görünüyor yârtn itleri
Başamızda esen sevda yelleri
Yârin bahçesinde gonca gülleri
Dermesem incinir dersem incinir

Nereden nereye sevmişim yâri
Ateşi komuyor yakıyor beni
Âşık Emrah sever böyle bir canı
Sevmesem incinir sevsem incinir


El çek tabib el çek yaram üstünden

El çek tabib el çek yaram üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen nasıl tabibsin yoktur ilâcın
Yaram yürektedir sara bilmezsin

Sana derim sana ey kalbi hayın
Kimseler çekmesin feleğin yayın
Yıkıp harab ettin gönül sarayın
Alıp bir taşını koyabilmezsin

Emrah'ım dinledin benim sözlerim
Muhabbetin can evimde gizlerim
Ne duruyon ağlasana gözlerim
Bir daha yârini göre bilmezsin


Gönül gurbet ele çıkma

Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Yüğrüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez

Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilâcı
Ya bulunur ya bulunmaz

Deryalarda olur bahri
Doldur ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez

Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz


Şu karşıki karlı dağlar

Şu karşıki karlı dağlar
Pare pare duman şimdi
Sevişmesi bir hoş ama
Ayrılması yaman şimdi

Gülün çevresi har m'ola
Çektiğin âh ü zâr m'ola
Acep beni anar m'ola
Ol kaşları keman şimdi

Arasam yâri bulurum
Yoluna serim veririm
Bir gün görmesem ölürüm
Gör n'eyledi yaman şimdi

Emrah'ım kapıya çıkar
Çıkar da yollara bakar
Aşı kı odlara yakar
Boyu uzun fidan şimdi


Tutam yâr elinden tutam

Tutam yâr elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara

Birin bilir birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yâr ismini desem olmaz
Düşer dillere dillere

Emrah eder bugünümdür
Arşa çıkan tütünümdür
Yâre gidecek günümdür
Düşem yollara yollara

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz