Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Muid Ahmed Efendi
Cebeci ocağı
İŞTE OSMANLI FARKI
Mere Hüseyin Paşa
Rusçuklu Şerif Hasan Paşa
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
BALKAN SAVAŞLARI
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri
Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii
Eğitim Sistemi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Eski ve Yeni Osmanlı Sarayları

Sayfadaki Başlıklar


Eski ve Yeni Saraylar

Eski ve Yeni Saraylar

İstanbul'u devlet merkezi yapmak isteyen Fatih Sultan Mehmed fetihten iki sene sonra kendisi için şehrin ortasında ve şimdi Bayezid'te Üniversite binasının olduğu yerde Eski saray denilen bir saray yaptırmıştır; Fakat burada oturmakta mahzur gördüğünden daha sonra Saray-ı Cedid-i Âmire adı verilen Yeni saray'ı inşa ettirdi. Eski saray terkedildikten sonra burası vefat eden hükümdarların aileleriyle kızlarına ikametgâh olarak tahsis edilmiştir.

Yeni saray binası Zeytinlik denilen mevkide olup yakınında Aya İrini veya Sent İren kilisesi (Şimdiki Askerî Müze) vardır. Yeni saray'a 866 H. 1461 M. veya 872 H. 1467 M. de başlanarak Bâb-ı hümâyun denilen büyük kapının üzerindeki kitabeye göre 883 H. 1478 M. senesinde bitmiştir. Saray sahası üçgen şeklinde olup iki dıl'ı deniz ve bir dıl'ı karadadır ve her taraftan surla çevrilmiştir.

İstanbul'un emniyet altında bulunup her türlü taarruzdan masun kalması için İstanbul ve Çanakkale boğazlan toplarla tahkim edilmiş ve bilhassa Akdenizden gelmesi melhuz donanmalara karşı koymak için Çanakkale oldukça müdafaa edilir derece kuvvetlendirilmişti. Fetihten bir buçuk asır sonra İstanbul nüfusu sûr haricine taşarak bir buçuk misli artmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz