Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İlk Eserler
İsmet Paşa aslında Osmanlı gibi hilafet yanlısı mıydı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Portekiz İlişkileri
'1808, 1908 ve 2008' yılının özelliği ne?
II. Abdülhamit Dönemi Fotoğraf Albümü
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları
III. Ahmet'in Şahsiyeti
Abdülhamit tarafından inşa edilen kışla
Vahdettin hayatı
Âşık Ömer

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Eyâlet Merkezi

Beylerbeyi vilâyet merkezinde otururdu; kalabalık maiyeti vardı. Adlî ve hukukî işler eyâlet merkezindeki kadıya aitti. Beylerbeyinin idaresi altında bir divan vardı ve buraya ait yazı işleri divan efendisi tarafından görülürdü; doğrudan doğruya hazineye ait paraları hazine veya mal defterdarları tahsil ederlerdi; zeamet işleri o beylerbeyliğinin tımar kethüdası ve tımar işleri tımar defterdarı taraflarından görülürdü. Beylerbeyi sefere memur olursa yerine vekil olarak mütesellim denilen bir memur bırakarak eyâleti dahilindeki sancakbeyleri, zeamet ve tımar sahipleri ve bunların cebelileriyle birlikte sefere hareket ederdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz