Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Divan Üyeleri
Kütahya Öksüz Oğlan - Öksüzoğlan Camisi
Sultan Murat/\'ın Son Senelerindeki Hazine
XIV. ve XV. Yüzyıllarda Yakın Doğudaki İlim Merkezleri
Süleymaniye Camii'nden Görüntüler
Sultân II. Bâyezid
Top Arabacıları Ocağı
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
Tanzimatın Kendisinden Önce Yapılan Düzen Çalışmalarına Göre Önemi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Eyâlet Valilerinin Dereceleri

Eyâletlerin idaresi Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatına kadar (Mısır eyâleti müstesna) beylerbeylerine yani iki tuğlu paşalara verilirken, daha sonraları mühim olan eyâletlerden Budin, Yemen, Bağdat'a vezir rütbesiyle valiler tayin edilmiş ve XVI. yüzyıl sonlarına doğru 992 HJ-1584 M. de senesinde Diyarbakır ve bunu müteakip vezirlerin çoğalması sebebiyle diğer eyâletler de yavaş yavaş vezirlere verilmiştir.

Eyâletlerin böylece vezirlere (üç tuğlu paşalara) verilmesi sebebiyle Osmanlı vezirleri dâhil ve hâriç veziri olarak ikiye ayrılmıştır, bunlardan iç vezirler kubbe altındaki müşavir yani sandalyasız vezirler olup dış vezirler de eyaletlerdeki vali vezirlerdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz