Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Hindistan'daki İslâm Devletleri ile İlişkiler
Osmanlı’da Kadın Askerler (2)
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)/ Ali ŞAHİN
Murat Hüdavendigar
Osmanlı imparatorluğu dönemi
Emin Bülend Serdaroğlu
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Donanması
Abdülhamit'in Marangozluğu
Fransa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fahreddin Acemî

Meşhur Seyyid Şerif Cürcanî talebesindendir; Osmanlı memleketlerine gelerek Molla Fenarî'nin oğlu Şah Efendi'den mezun olup müderrislikten sonra 834 H.- 1430 M.'da otuz akçe yevmiye ile müftü olmuştur. Otuz seneden ziyade müftülük edip 865 H.-1461 M. de Edirne'de vefat etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz