Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çerkez Mehmet Paşa
Hayatizâde Mehmed Emin Efendi
Mehmed III
Bunları Biliyor muydunuz -VIII
Necip Fâzıl Kısakürek
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Kervansaraylar
Hat Sanatı ve El Yazmaları Fotoğrafları
Osmanlı’nın sırlı ve manevi cephesi
Osmanlılarda İlk Madeni Paralar
Mezar Taşlarındaki Resim Tezyinatı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fahreddin Acemî

Meşhur Seyyid Şerif Cürcanî talebesindendir; Osmanlı memleketlerine gelerek Molla Fenarî'nin oğlu Şah Efendi'den mezun olup müderrislikten sonra 834 H.- 1430 M.'da otuz akçe yevmiye ile müftü olmuştur. Otuz seneden ziyade müftülük edip 865 H.-1461 M. de Edirne'de vefat etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz