Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İslam'a Hakarete Karşı Acil Müdahale
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Askerî Teşkilât
Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı
Sultan Abdülhamid Hân niçin tahttan indirildi?!.
Ruhsatî
LALE DEVRİ
Bursa II. Murat Camii
Bursa Orhan Gazi Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fahreddin Acemî

Meşhur Seyyid Şerif Cürcanî talebesindendir; Osmanlı memleketlerine gelerek Molla Fenarî'nin oğlu Şah Efendi'den mezun olup müderrislikten sonra 834 H.- 1430 M.'da otuz akçe yevmiye ile müftü olmuştur. Otuz seneden ziyade müftülük edip 865 H.-1461 M. de Edirne'de vefat etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz