Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
II. Ahmet
Tersane Ricali
Mimar Sinan: Yaşamı ve Sanatı
taşkışla tarihi
Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği
II. Osman'ın Şahsiyeti
XV. Yüzyıl Ortaları ile XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Telif ve terceme Olunan Eserler ve Müellifleri
Kadı-zâdeliler veya Fakılar
Osmanlı Saray ve Ordu Çadırları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fahriye

Fahriye

Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlere fahriye denir. Her ne kadar insanın kendisini övmesi hoş karşılanan bir davranış olmasa da divan şairleri bu fahriyelerinde sanatkârane bir gururla şiiri ve şairliği övmüşlerdir. Divan edebiyatında Nef’î fahriyeleriyle tanınmıştır.

Fahriyeler, genellikle kasideler içinde bir bölüm olarak bulunur. Bunun dışında ayrı bir nazım biçimiyle ya da bir gazelin makta' beytinde şair fahriye söyleyebilir.

Nef’î’nin gazel biçiminde yazdığı fahriyeye örnek:

Tûtî-yi mu’cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Yine endişe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rüzgâr ise denî dehr ise sarraf değil

Girdi miftâh-ı der-i genc-i maânî elime
Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

Levh-i Mahfûz-ı sühandır dil-i pâk-i Nef’î
Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz