Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çandarlı Halil Hayreddin Paşa
Halk Edebiyatı için Kaynakça
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
Azaplar
Abdülaziz
Mirza Mustafa Efendi
Osmanlı Devletinin Doğuşu
Macaristan Seferi ve Mohaç Meydan Savaşı
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır
Lala Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fatih Sultan Mehmet Dönemine Kadar Almanya - Osmanlı İlişkileri

Osmanlı Devletinin kuruluşu zamanında Bavyeralı IV. Ludvig Alman İmparatorluğu'na getirilmişti. Papa bunun yerine Fransa kralı Güzel Filip'in oğlu IV. Şarl'ı getirmek istediğinden Ludvig, Papa ile uğraşmış ve kendi İmparatorluğu için Papa'nın tasdikine lüzum olmadığını ileri sürmüş ve nihayet aforoz edilerek 1346'da Papa XII. Benuva'nın namzet gösterdiği Lüksemburglu IV. Şarl, Alman İmparatorluğu'na seçilmişti.

Şarl'dan sonra Alman İmparatorluğu'na seçilenlerin en meşhuru Lüksemburg hanedanından Sigismund ile onun damadı Habsburglardan II. Albert idi. Sigismund, 1410'dan 1437'ye ve Albert ise 1438'den 1439 senesine kadar Alman İmparatoru olmuşlardır. Albert, Papa'nın nüfuzunu kırmak için Bal şehrindeki meclis kararlarını, Mayans'ta topladığı bir heyete tasdik ettirmiştir.

Albert, Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetlerini önlemek için asker sevk etmiştir. Albert'ten sonra Alman İmparatorluğu'na getirilen Frederik zamanında (1440—1493) Osmanlı akıncıları Macaristan'a girmiş, Macar kralı Matyas Korven, bu akınlara karşı, Alman İmparatorundan yardım istemiş ise de alamamış ve nihayet Osmanlılarla barış yapmaya mecbur olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz