Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Avrupa Siyaseti
II. Abdülhamit
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Osmanli da devlet yönetimi
Fatih Sultan Mehmet Dönemine Kadar Osmanlı - Bosna Krallığı İlişkileri
Tanzimatın Kendisinden Önce Yapılan Düzen Çalışmalarına Göre Önemi
Hadım Ali Paşa
Kütahya Molla Bey - Mollabey Camii
Kütahya Yakup Çavuş Mescidi
Terkîb-i bend ve Tercî/ '-i Bend

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)

Servet-i Fünun şiiri ile Fecr-i Âtî şiirini birleştiren başlıca özellikler arasında, ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları da, Servet-i Fünun şiirinde olduğu gibi, aşk ve tabiattir. Bu aşk, genellikle, hissî ve bazen romantik olduğu gibi; tabiat tasvirleri de tamamıyle sübjektiftir. Dilde Servet-i Fünuncuların metodları takip edilerek, şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiş, konuşma dilinden uzaklaşmağa devam edilmiştir. Vezin, yine aruzdur. Nazım şekillerinde yapılan başlıca değişiklik, Servet-i Fünun devrinde Tevfik Fikret ile başlamış olan "müstezâd'ı daha değişik bir nazım şekline getirme" işleminin çok ileriye götürülerek, Fransız sembolistlerindeki serbest nazma tamamıyle benzetilmesidir. Servet-i Fünun şairlerinin duygularındaki marazîlik, Fecr-i Âtî şiirinde de daha aşırı bir şekilde devam eder. Tek ayrılık ise, Servet-i Fünun şairlerinin anlamağa çalışmadıkları ve belki de anlayamadıkları Fransız sembolistlerini Fecr-i Âtî'nin daha yakından tanımağa çalışması ve bunun kısmen gerçekleştirilmesidir. Bu topluluğun bazı şairlerinde sembolist şiirin bazı özelliklerine rastlanması, bu kısmî tesirin delilleridir.


Ahmed Hâşim

Hamdullah Subhi Tanrıöver

Emin Bülend Serdaroğlu

Mehmed Fuad Köprülü

Tahsin Nâhid

Mehmed Behçet Yazar

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz