Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Şarkı
Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri
Tarhuncu Bütçesi
Yavuz Sultan Selim'in Şahsiyeti
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Portekiz İlişkileri
Osmanlı’da bile 25 yaşında seçiliyordu; ya biz?
Salih Zeki Aktay
Savaş zamanındaki hizmetleri
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri
Öküz Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fenarîzâde Muhyiddin Efendi

Molla Fenarî torunlarından Mehmed Efendi'nin oğludur. Babasından ders görmüş ve sonra Hatipzâde ve Efdalzâde'den tahsilini tamamlamış, müderris ve kadı olmuş, Anadolu ve Rumeli kazaskerliği etmiş 948 Şevval ve 1542 Ocak'ta Abdülkadir Efendi'nin yerine müftü olmuştur. 952 H.'de kendi arzusuyla emekliliğini isteyen Muhyiddin Efendi iki sene sonra vefat ederek Eyüp'e defnedildi. Fıkha ait bazı tetkikleri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz