Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi
Yusuf Ziya Ortaç
KANUNNAME-İ ALİ OSMAN
Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın Faaliyeti
Teslim Abdal
Bursa Yeşil Cami
Alçı, Çini, Oyma ve Hâk sanatları
ECDADIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜ
Bunları Biliyor muydunuz -VIII
Mehmed Âkif Ersoy'dan ölümsüz çağrı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Fransa

Osmanlı Devleti kurulup yayılırken Fransa ile İngiltere arasında Yüz yıl savaşları devam etmekte idi; bu harp fasıla ve mütarekelerle 1337'den 1452 senesine kadar sürmüş ve Fransa kralı VII. Şarl zamanında bitmiştir. Muharebenin sonunda Fransa bölgesi tamamen Fransızların ellerine geçmiş ve burada bir Fransız birliği vücut bularak feodaliteye son verilmiştir.

VI. Şarl’ın Siyâseti

Osmanlı fütuhatı 1384 senesinde ve VI. Şarl zamanında Fransa sarayının dikkatini çekmiş olup Sultan Murad'ın muvaffakiyetleri dinî bir mahiyette olarak krala anlatılmıştı. 1391 senesinde Şarl'a vesayetten kurtulduğu esnada Kudüs'den gelen hacılar ona, Murad'ın Allah'tan korkan temkinli, akıllı ve mağlûplara karşı insaniyetli olduğunu ve mağlûpların bu hükümdara her sene cüz'î bir vergi verip sadık kaldıkça onların, kendi kanunları altında yaşamalarına müsaade ettiğini ve casusları vasıtasiyle Avrupa'daki siyaseti haber aldığını söylemişlerdi.

VI. Şarl 1391'de doğuya bir sefer yapmaya teşebbüs etmiş, fakat hastalığı buna mâni olmuştu. Aynı kral 1395'de bir şövalye tarikatı ihdas eyledi; Bundan maksadı da Müslümanların ellerinde bulunan Türkiye arazisi ile Suriye ve Mısır'ı almaktı; Filip dö Meziyer adındaki meşhur mutaassıp şahıs bilhassa kral üzerinde müessir olmakta idi.

Osmanlılar aleyhinde haçlı seferleri yapmak üzere 1935'de Fransa'ya gönderilen Sigismund'un elçisi, orada daha evvelden Müslümanlar aleyhine hazırlanmış olan bir muhit bulmuş ve bundan istifade ile Fransızların da Türkler aleyhine hareketlerini temin eylemişti; bu Fransız kuvvetlerinin Niğbolu harbinde Yıldırım Bayezid imha edilmiştir. Bundan başka bazı Fransız kuvvetleri 1443'de de Jan Hunyad ile beraber Osmanlılara karşı hareket etmişlerse de bunlar, Niğbolu seferine iştirak edenler kadar ehemmiyetli değildi.


Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz