Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mehmed Behçet Yazar
Osmanlı Çadır Çeşitleri
Lefkeli Mustafa Paşa
Tımarlı sipahiler
'1808, 1908 ve 2008' yılının özelliği ne?
Osmanlı Türk Masalları - Sırmalı Pabuç Eflatun Cem Güney
Mücellitlik ve Müzehhiplik
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
Müeyyedzade Abdurrahman Efendi
Frenkçin

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Güzelce Ali Paşa

Türktür, babası Tunus beylerbeyliğinde bulunup 996 H.-1588 M. de Yahya adında mehdilik iddiasiyle ortaya çıkan bir şahsın kuvvetleriyle çarpışırken maktul düşen Ahmet Paşa'dır. Kaya Paşa'nın kızı olan validesi tarafından sâdattan yani peygamber sülâlesindendir.

Güzelce Ali Paşa yetişince babasının katilinden intikam almış, Dimyat sancakbeyliğinde ve Tunus beylerbeyliğinde ve vezirlikle üç defa kaptan paşalıkta bulunmuştur; 1028 H.-1619 M. deki deniz seferinde 6 düşman gemisini yakalayıp İstanbul'a getirmiş ve elde ettiği külliyetli ganimet malından 200 kadar esirin omuzlarına birer kese kuruş koyup pâdişâha takdim eyledi ve hizmetine karşılık olarak hil'at ve altın zincir ile taltif edildi; fakat bu elde edilen eşyanın devletle ticaret antlaşması yapmış olan Venedik ve Fransa tüccarlarına ait olduğu vezir-i âzam Öküz Mehmet Paşa tarafından ileri sürüldüğü gibi Venedik elçisi de divana gelip şikâyette bulundu ise de bir şey elde edemedi; nihayet bu hediyeler sayesinde paraya hırslı ve aynı zamanda hasis olan II. Sultan Osman'a hulul etti; hazineye daha çok gelir temin edeceğini vaad ile Öküz Mehmet Paşa'nın yerine vezir-i âzam oldu (1619 Aralık).

Güzelce Ali Paşa, devlet hazinesine fazla gelir temini için çalışmakla beraber bundan yararlanarak ileri gelen devlet adamlarını ve bu arada vezir-i âzamın malî tedbirlerini uygun görmeyen defterdar Baki Paşa'yı, kızlar ağası Mustafa Ağa ile bir hayli devlet adamlarını ve birer bahane ile tüccarı soydu ve selefi Öküz Mehmet Paşa'nın bütün mallarınel koydu. Pâdişâhı Lehistan seferi için teşvik etti ve bu sefer esnasında Güzelce Ali Paşa'nın tedarik ettiği paradan epey yararlanıldı; fakat kendisi bu seferde bulunamayarak 1030 Rebiülâhır ve 1612 Mart'ta mesane hastalığından vefat etti. Vezir-i âzamlığı 14 ay kadar olup kırk yaşına gelmemişti. Kabri Beşiktaş'ta Yahya Efendi mezarlığı ndadır. Boğaziçi'nde Yeniköy'de ve Sakız'da camileri ve Kasımpaşa'da Kulaksız'da Saçlı Emir Efendi tekkesi köşesinde 1029 H.-1619 M. tarihli bir çeşmesi vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz