Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tebrikler
II. Murat
Yeğen Seyyid Mehmet Paşa
Bursa Yeşil Cami
Vilâyet İdarelerinin Zaafa Uğramasının Sebebleri
OSMANLIDA TUĞRA
Ermenek Ulu Cami (Ulucami)
Osmanlı Devleti’nde Kalitenin Önemi
Acemi ocağı
Ciltçilik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hâmid Efendi

Konyalı olup babası kadı idi;medresede ders görüp kazasker Kadri Efendi'den icazet almış, müderrisliklerde bulunmuş 956 H.- 1549 M. de Şam kadısı ve daha sonra Mısır kadısı olmuş, Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarını yaptıktan sonra 964 H.-1557 M. de Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir.

Hâmid Efendi 974 H.-1566 M.'da emekli edilip 982 H.-1574 M.'te Ebussuûd Efendi'nin vefatı üzerine şeyhülislâm olmuştur; bu sırada yaşı seksen iki idi; üç sene sonra vefat etmiştir; Temiz ahlâklı, ciddî bir zat olup Kanunî Sultan Süleyman kendisine hürmet gösterirdi. Fetâvâ-yı Hâmidiyye ismiyle verdiği fetvaları hâvi bir fetva mecmuası vardır; İstanbul'da Fil yokuşunda Sultan türbesi karşısında bir mescidi ile yine orada dersten mezun olanların oturmaları için odalar yaptırmıştır. Kabri Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan imareti karşısındaki mezarlıktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz