Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Askerî Teşkilatı ve Kapıkulu Askerleri
Kanuni Sultân Süleyman
III. Mehmet
I. Mustafa'nın Şahsiyeti
Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Menemen´i bırak
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi
Top atan topçular
İbn-i Kemal

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hâmid Efendi

Konyalı olup babası kadı idi;medresede ders görüp kazasker Kadri Efendi'den icazet almış, müderrisliklerde bulunmuş 956 H.- 1549 M. de Şam kadısı ve daha sonra Mısır kadısı olmuş, Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarını yaptıktan sonra 964 H.-1557 M. de Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir.

Hâmid Efendi 974 H.-1566 M.'da emekli edilip 982 H.-1574 M.'te Ebussuûd Efendi'nin vefatı üzerine şeyhülislâm olmuştur; bu sırada yaşı seksen iki idi; üç sene sonra vefat etmiştir; Temiz ahlâklı, ciddî bir zat olup Kanunî Sultan Süleyman kendisine hürmet gösterirdi. Fetâvâ-yı Hâmidiyye ismiyle verdiği fetvaları hâvi bir fetva mecmuası vardır; İstanbul'da Fil yokuşunda Sultan türbesi karşısında bir mescidi ile yine orada dersten mezun olanların oturmaları için odalar yaptırmıştır. Kabri Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan imareti karşısındaki mezarlıktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz