Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Donanması
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık
Levnî
III. Murat'ın Şahsiyeti
Türk Mûsikîsi’nin Kısa bir Tarihçesi
Kaygusuz Abdal
CÜLUS BAHŞİŞİ
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki İmaretler
Kethüda Cenaze Hasan Paşa
Mersiye

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hâmid Efendi

Konyalı olup babası kadı idi;medresede ders görüp kazasker Kadri Efendi'den icazet almış, müderrisliklerde bulunmuş 956 H.- 1549 M. de Şam kadısı ve daha sonra Mısır kadısı olmuş, Bursa, Edirne ve İstanbul kadılıklarını yaptıktan sonra 964 H.-1557 M. de Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir.

Hâmid Efendi 974 H.-1566 M.'da emekli edilip 982 H.-1574 M.'te Ebussuûd Efendi'nin vefatı üzerine şeyhülislâm olmuştur; bu sırada yaşı seksen iki idi; üç sene sonra vefat etmiştir; Temiz ahlâklı, ciddî bir zat olup Kanunî Sultan Süleyman kendisine hürmet gösterirdi. Fetâvâ-yı Hâmidiyye ismiyle verdiği fetvaları hâvi bir fetva mecmuası vardır; İstanbul'da Fil yokuşunda Sultan türbesi karşısında bir mescidi ile yine orada dersten mezun olanların oturmaları için odalar yaptırmıştır. Kabri Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan imareti karşısındaki mezarlıktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz