Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
Cezayir Ocağı
Tuzbaba Camii ve Türbesi
Tazmin
XVI. ve XVII. Yüzyılda Talik Yazı
31 Mart Hadisesi’nin Içyüzü
Huzursuzluğun sebebi
Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı
I. Murat Hüdavendigar
Kütahya Ulu Cami - Cami-i Kebir

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hızır Bey

Yaşadığı devirdeki Türk âlimleri arasında cidden yüksek fazilet sahibi olan Hızır Bey rivayete göre Anadolu Selçukluları vezirlerinden olup Nasreddin Hoca diye şöhret bulan Hâce Nâsırüddin Müstevfî (maliye bakanı) torunlarından imiş; babası Kadı Celâl Sivrihisar kadılığında bulunurken Hızır Bey orada doğmuştur.

Hızır Bey, önce babasından ders görmüş ve sonra Molla Fenarî talebesinden Molla Yeğen'den icaz alarak memleketi olan Sivrihisar'a, müderris olmuştur; çok zeki ve çok ihatalı olan bu zat kendisini tetebbua vererek gen bilgisiyle şöhret buldu.

Hızır Bey, İstanbul fethini müteakip ilk İstanbul kadısı oldu; pâdişâh kendisini daha evvelden tanıyordu; Fatih’in saltanatının ilk senesinde Mısır ve Suriye'den gelen ve ciddî yüksek fazilet sahibi olan bir âlimi, pâdişâhın huzurunda ilm-i ilzam etmesi pâdişâhın Hızır Bey’i kadılığa tayinine sebep ol¬muştu. Hızır Bey, Molla Fenarî mektebinin devamı ve yayılmasında mühim âmil olmuştur.

Hızır Bey 863 H. 1549 M. de vefatına kadar İstanbul kadılığında kaldı. Tazarruat sahibi Sinan Paşa, oğludur. Muslihuddin Kastelânî, Hayalî, Alaaddin-i Arabî, Bursalı Hocazâde, Hatipzâde, Tacizâde, Muarrifzâde ve Kadızâde-i Rûmî'nin oğulları Mehmed ve riyaziyeci Mirim Çelebi ve riyaziyeci Kasım vesaire gibi XV. yüzyılın son yarısına şeref veren ilim adamlarını yetiştiren Hızır Bey'e alimler arasında "ilim dağarcığı" denilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz