Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Nâilî'nin bir Gazeli
Efdalzâde Hamidüddin
Balat İlyas Bey Camii
Osmanlıların İslâm Devletleriyle İlişkileri
Celâlzade Mustafa Bey
İbrahim Paşa (Çandarlızâde)
Rami Mehmet Paşa
Kütahya Kal'a-i Bala Camii
Abdülhamid sorgusu
Osmanlı, Kudüs'ü neden kaybetti?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hacı İlbeyi

Osmanlı beyliğinin Rumeli'de yayılmasında büyük hizmeti ve meşhur Sırp Sındığı baskını ile Osmanlılar üzerine gelen ilk Haçlı kuvvetlerini perişan eden bu kahraman Türk kumandanı Karesi beyliği ümerasından iken Orhan Gazi tarafından Karesi beyliğinin kısmen işgali esnasında Evrenuz, Ece Yakub ve Gazi Fazıl Beylerle beraber Osmanlı beyliği hizmetine girmiş ve Karesi beyi tâyin edilen şehzade Süleyman Paşa'nın maiyyetine verilerek onunla birlikte Rumeli fütuhatına iştirak etmiştir.

Rumeli fütuhatının başlangıcında Konurhisar'ın elde edilmesiyle oranın muhafızı oldu, burayı kendisine üs yaparak Malkara ve İpsala'yı aldı; Hayrabolu ve Çorlu taraflarına akınlar yaptı; daha sonra Kuleli Burgaz'ı ele geçirdi; bu defa da orasını kendisine üs yaptı; Süleyman Paşa'nın ölümünden sonraki gerilemede metanet gösterdi ve muntazam olarak çekildi; durumun düzelmesi üzerine kendisine baskın yapmak isteyen Dimetoka Rum beyinden evvel davranarak onu bozdu ve Rum beyini esir etti ve bu suretle Dimetoka'yı aldı. O sırada Rumeli fütuhatını takip için Burgaz'a gelen I. Sultan Murad'a bunu müjdeledi.

Edirne üzerine yapılan harekâtta Lala Şahin Paşa maiyyetinde olarak buranın fethinde daha sonra yine Lala Şahin Paşa ile Zagre ve Filibe'nin zabtında bulundu. Bu Türk istilâsına karşı Macar kralının kumandası altında Sırp, Bulgar ve Bosna kralları kuvvetleri ittifak edip büyük bir ordu ile Meriç nehri yanında Çirmen mevkiine gelip nehri geçtiler; ilk hedefleri Edirne'yi kurtarmaktı.

Bu hal, Edirne'de bulunan Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'yı haklı olarak telâşa düşürdü; durumun iç yüzünü Bursa'da bulunan Sultan Murad'a bildirdi ve acele yardım istedi; Hacı İlbeyi, Lala Şahin'in heyecanını teskin ederek kendisinin maiyeti kuvvetleriyle öncü olarak ileri gönderildi; düşmanın kuvveti ve vaziyetini tetkik etti; kazanacaklarından emin olan haçlılar ihtiyatsız bir halde olup içki ve eğlenceye dalmışlardı. Gece karanlığından istifade eden Hacı İlbeği düşmana şiddetli bir baskın yaptı, asıl büyük Türk ordusunun kendilerini bastığını zanneden haçlılar bozguna uğradılar, bir kısmı kırıldı ve bir kısmı Meriç'te boğuldu. Macar kralı canını zor kurtardı; rivayete göre kurtuluşunu boynunda asılı Meryem area'nın tasvirine hamletti ve şükrane olarak Meryem Ana adına kilise yaptırdı. Osmanlı tarihlerinde Sırp Sındığı ve ecnebi tarihlerinde Meriç veya Çirmen muharebesi denilen bu savaş takribi 765/H. 1364 M. de olmuştur.

Lala Şahin Paşa'nın, düşmanın çokluğu dolayısıyla pâdişâhtan kuvvet istemesi ve maiyyetindeki bir kumandanın on bin kişi ile altmış bin tahmin edilen kuvveti bozması sebebi ile Şahin paşa'yı mahcup duruma düşürdü. Bunun neticesi olarak bir vesile bulup bu değerli kumandanı zehirletti (vefatı takribi olarak 766 H./1365 M.).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz