Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hukuk Sistemi - Sosyal ve Ekonomik Hayat
genç osman
Osmanlılarda İlim ve Ulema
Kütahya Kadidler Camii
Fenarîzâde Muhyiddin Efendi
Tımarlı sipahiler
Oyma ve Kakma İşleri
Köprülü Mehmet Paşa Zamanındaki Bütçe
Menemen´i bırak
Kuruluş Dönemi Osmanlılar ve Arnavutluk

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hacı Bayram-ı Velî

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

1352'de Ankara'nın Solfasol köyünde doğmuş, 1429 yılında Ankara'da ölmüş ve adını taşıyan camideki türbeye gömülmüştür.

Hacı Bayram-ı Velî, halkçı yönü ağır basan, "Bayramiyye Tarikatı"nın kurucusu mutasavvıf bir halk ozanıdır.

Hacı Bayram-ı Velî, Koyunluca Ahmet adında bir köylünün çocuğu olup, medrese eğitimi görmüştür. Eğitimini bitirdikten sonra bir süre müderrislik yapmıştır. Sonra, ilgisini çeken tasavvufa yönelmiş ve müderrisliği bırakmıştır.

Hacı Bayram-ı Velî'nin kurduğu Halvetiyye ile Nakşibendiyye’nin karışımı olan Bayramiyye tarîkati kısa sürede yaygınlaşmıştır. Bayramiyye Tarikatının kısa sürede yaygınlaşması ve başka etkenler, o sırada padişah olan II. Sultan Murat'ı kuşkulandırmış, iktidara karşı bir ayaklanma düzenlenmesi olasılığına karşın da Hacı Bayram-ı Velî’yi zincirlere vurdurarak Edirne'ye getirten padişah, içine düştüğü kuşkudan kurtulmuş, kendisini ağırlamış ve yeniden Ankara'ya göndermiştir.

İlginç bir yaşamı olduğu anlaşılan Hacı Bayram-ı Velî'nin bugüne kalabilen aruz ölçülü iki, hece ölçülü üç şiiri var. Bir de onun olduğu söylenilen Türkçe bir mektubu varmış. Bugüne gelebilen bu az sayıdaki ürünlerinin çok üzerinde şiirleri olduğu muhakkaktır.

Şiirleri

Bilmek istersen seni

Bilmek istersen seni
Can içre ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni

Kim bildi ef ‘âlini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zâtını
Sen seni bil sen seni

Görünen sıfatındır
Anı gören zatındır
Gayri ne hacetindir
Sen seni bil sen seni

Kim ki hayrete vardı
Nura müstağrak oldu
Tevhid-i zatı buldu
Sen seni bil sen seni

Bayram sözünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni


N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd ü gam ile doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki kandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendide buldu kendide buldu
Matlabını hoş buldu gönlüm

Sevâd-ı a'zam sevâd-ı a'zam
Belki oluptur Arş-ı muazzam
Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

Seyr-f biliâhtır seyr-i billâhtır
Lîmaallârıhr fena’l-İlâhtır
Âyinesinde âyinesinde
Gird-i sivâyı buldu bu gönlüm

El fakru fahrî el fakru fahrî
Demedi mi ol âlemler fahri
Fahrini fakrin fahrini fakrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayramî imdi Bayramî imdi
Bayram edersin yâr ile şimdi
Hamd ü senalar hamd ü senalar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm


Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz