Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hüseyin Siyret Özsever
Bayburtlu Zihni
Arabacı Kadı Ali Paşa
Ana Sayfa
İstanbul'u aldıktan soma Fatih ilk iş olarak Ayasofya'ya
Kanuni'nin Şairliği
Halk Edebiyatı için Kaynakça
I. Mustafa'nın Şahsiyeti
Müteferrika'dan sonra...
"BÜLBÜL" Nasıl Yazıldı?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hacı Paşa

Ahmed Paşa'dan sonra onun vezir olduğunu 749 Rebîulevvel / 1348 Haziran tarihli Orhan Bey'in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz. Bu zatın Ankara'da Devlethan ailesinden olan Hacı Paşa mı yoksa başka bir Hacı Paşa mı olduğu şimdilik malûm değildir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz