Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
Huzur Dersleri
Abdülhamit'in Marangozluğu
Osmanlı'nın 'tılsımlı' gömlekleri
Osmanlılarda Bilim ve Bilimsel Faaliyetler
Türk Kültüründe Av
OSMANLIDA MÜZİK
Sultân I. Murâd
Dürrîzâde Mustafa Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hacı Paşa

Ahmed Paşa'dan sonra onun vezir olduğunu 749 Rebîulevvel / 1348 Haziran tarihli Orhan Bey'in vermiş olduğu bir temliknâmeden anlıyoruz. Bu zatın Ankara'da Devlethan ailesinden olan Hacı Paşa mı yoksa başka bir Hacı Paşa mı olduğu şimdilik malûm değildir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz