Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
KANUN-İ ESASİ
II. Abdülhamid
Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa
Hazinedar Şahin Ali Paşa
Osmanlı arşivine Unesco sansürü
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
Mehmed Celâl
Halit Paşa, Dersimli'yi nasıl kuzu yaptı?
Tazmin
ALI RIZA PASA

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hadım Ali Paşa

Saraybosna kazasına bağlı Drozgametva köyünden olup babasının adı Dofaresin'dir; devşirme olarak alınıp yetiştirilmişti. Mühim hizmetlerde ve Karaman beylerbeyliği ile bir aralık Semendire ve İşkodra kumandanlıklarında ve Memlûk ordularıyla olan muharebede ve Mora seferinde bulunup hizmetini beğendirmiştir. 893 H. 1488 'de Rumeli beylerbeyliğinden vezirliğe getirilip 907 H. 1501 de Mesih Paşa'nın yerine ilk defa vezir-i âzam olmuştur. 909 H. 1503 M. de azlolunan Ali Paşa 912H.1506M.de Hersekzade Ahmed Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam tayin edilip 917 H. 1511 M. de Kayseri ile Sivas arasındaki Gökçay mevkiinde Şahkulu muharebesinde maktul düşmüştür. Şehzade Ahmed'in Ali Paşa'ya îtimad ve emniyeti vardı. İstanbul'da biri Divanyolu'nda diğeri Fatih Zincirlikuyu'da olmak üzere iki camii ile bir medresesi ve bir imareti vardır. Zincirlikuyu camii yanındaki medrese Semiz Ali Paşa'nındır. Bunlardan başka Edirne'de de cami ve hanikahı vardır. 915 Muharrem tarihli (1509 M.) vakfiyesi Kazasker Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'nin imzasını havidir. Kariye camii diye meşhur olan Hora manastırını camie çevirmiştir. İlim adamlarını himaye ederdi. Divanyolundaki Cami'ine evvelce Sadefciler Camii denilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz