Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devlet'inde Belediyecilik Ve Çorum Belediyesi
Na 't
BİR DÜNYA İMARATORU:KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
IV. Mehmet
BALKAN SAVAŞLARI
Çini Sanatında Motif Özellikleri
Musikîye Dair Eserler
Deniz Siyaseti-3
Milli Saraylar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hadım Mesih Mehmet Paşa

Akağalardan olup saraydan (enderundan) yetişmiş, hazinedarbaşı iken 8 Cemaziyelâhir 982 ve 1574 Ekim'de Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyi olmuştur. Mesih Paşa 5 sene kadar Mısır'da kalmış bazan sertlikle ve bazen de yumuşaklıkla burasını güzel idare etmiş ve sonra İstanbul'a getirtilerek ikinci vezir olduğundan yerine Mısır valiliğine harem-i hümayun hazinedar başı Hadım Hasan Ağa tâyin olunmuştur. Mesih Paşa 993 H. - 1585 M. Aralık'ta Özdemiroğlu'nun yerine vezir-i âzam olmuştur.

Mesih Paşa, 994 Rebiülâhir ve 1586 Nisan'ında reisülküttab Hamza Efendi'nin azlini Pâdişâha telhis edip müsaade edilmeyince "istiklâli olmayan vezir-i âzam iş göremez" diyerek istifasını verip emekli edilmiştir. Sadareti 4 ay kadar olup 1000 H. -1592 M.'de vefat ederek camiinin yanındaki üstü açık türbeye defnedilmiştir 994 H. - 1586M. tarihinde yapılan camii Fatih civarında Hırka-i Şerif taraflarında olup üst taraftadır ve altında çeşmesi vardır. Mısır'da da bir medresesi vardı; tercüme-i halinin tetkikinden iyi idareli, vakur ve ciddî olduğu anlaşılıyor

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz