Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
Osmanlı Gemileri ile Endülüs Müslümanlarının Afrika'ya Nakli
Fuat Paşa'nın meşhur sözü neydi?
Usulî
Anadolu Beylikleri Menteşeoğulları Beyliği
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Kervansaraylar
Damat Ali Paşa
Divan Şiiri Nazım Şekli
Avrupa Siyaseti
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Başlıca Eserler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hadım Mesih Mehmet Paşa

Akağalardan olup saraydan (enderundan) yetişmiş, hazinedarbaşı iken 8 Cemaziyelâhir 982 ve 1574 Ekim'de Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyi olmuştur. Mesih Paşa 5 sene kadar Mısır'da kalmış bazan sertlikle ve bazen de yumuşaklıkla burasını güzel idare etmiş ve sonra İstanbul'a getirtilerek ikinci vezir olduğundan yerine Mısır valiliğine harem-i hümayun hazinedar başı Hadım Hasan Ağa tâyin olunmuştur. Mesih Paşa 993 H. - 1585 M. Aralık'ta Özdemiroğlu'nun yerine vezir-i âzam olmuştur.

Mesih Paşa, 994 Rebiülâhir ve 1586 Nisan'ında reisülküttab Hamza Efendi'nin azlini Pâdişâha telhis edip müsaade edilmeyince "istiklâli olmayan vezir-i âzam iş göremez" diyerek istifasını verip emekli edilmiştir. Sadareti 4 ay kadar olup 1000 H. -1592 M.'de vefat ederek camiinin yanındaki üstü açık türbeye defnedilmiştir 994 H. - 1586M. tarihinde yapılan camii Fatih civarında Hırka-i Şerif taraflarında olup üst taraftadır ve altında çeşmesi vardır. Mısır'da da bir medresesi vardı; tercüme-i halinin tetkikinden iyi idareli, vakur ve ciddî olduğu anlaşılıyor

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz