Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ocağın vazifesi
Oyma ve Kakma İşleri
II. Selim
Çini Sanatında Renk Özellikleri
Naili Abdullah Paşa
III. Mehmet'in Şahsiyeti
Osmanli Tarihi 1600-1700 Yillari Arasi Onemli Olaylar
Yemişçi Hasan Paşa
Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa
Toprağın Taksimatı ve İdaresi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hadım Süleyman Paşa

Ak hadım ağalarındandır; Yavuz Sultan Selim'in son zamanında hazinedar başı oiup odabaşılık hizmeti de ilâveten kendisine verilmişti. Şam beylerbeyliği ile saraydan çıkarak 931 H. 1525 M. de Mısır beylerbeyliğine naklolundu; 10 sene kadar burada kaldı; 941 H. 1534 M. de azlolunup yerine Hüsrev Paşa tayin edildi ve Süleyman Paşa da İran seferinde bulunarak aynı sene şevvalinde (1535 Mayıs) Anadolu beylerbeyi ve 943 H. 1537 M.'de bu defa vezirlikle Mısır valisi tayin edildi. Bu ikinci Mısır valiliği Portekizlilerin Hint denizinde ve Kızıldenizde aşırı tecavüzî hareketleri zamanına rastladığından verilen emir üzerine Süveyş'te hazırlattığı donanma ile Hindistan sahillerine gitti; avdette 946 H. 1539 M. senesinde kubbe vezirliğiyle istanbul'a getirildi; ikinci vezir bulunurken Lütfi Paşa'nın yerine 948 Muharrem (1541 Nisan sonu ve Mayıs başlan) da vezir-i âzam tayin edildi. Üç buçuk seneden fazla bu makamda kaldı; 13 Ramazan 951 (28 Kasım 1544)'de bir divan günü Mısır valiliğinde halef ve selef olmalarından dolayı araları açık olan kubbe veziri Deli Hüsrev Paşa ile yaptığı münakaşa birbirlerine hançer çekmek derecesine vardığından dolayı vezir-i âzamlıktan azlolunarak emeklilik verilip Malkara'da oturması emrolundu ve 955 H. 1548 M. de orada öldü; çok zengin olup servetinin mühim bir kısmını Hint seferi esnasında tedarik etmişti; terceme-i halinin incelenmesinden aldatıcı ve merhametsiz olduğu anlaşılıyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz