Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Lozan Konferansı ve İsmet Paşa
Müsemmen
İşte Adaletli ve Dürüst Osmanlı Hakimiyeti!
Hadım Süleyman Paşa
Savaş zamanındaki hizmetleri
Tarihi Fıkralar 2
Muallim Naci
Midhat Cemal Kuntay
İtalya'daki Diğer Hükûmetler
Ayasulug (Selçuk) Aydınoğlu İsa Bey Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hafız-İmam Mahmud Efendi

Tophaneli Ahmed Ağa adında birinin oğludur. Medrese tahsili görmüş, hafız olması ve sesinin güzelliği sebebiyle II. Mustafa'ya imam olmuştur. Burada bulunurken kendisine arpalık suretiyle bazı kadılıklar tevcih edilip Yenişehir (Tırhala Yenişehiri) kadılığından ayrılmış iken II. Mustafa'nın hal'inden az evvel birdenbire Rumeli kazaskerliği tevcih edilmiş ise de, birkaç gün sonra III. Ahmet'in cülûsiyle hem kazaskerlik ve hem de imamlıktan ayrılmıştır.

Mahmud Efendi, 21 Rebiulevvel 1118 - 6 Temmuz 1706 da II. Mustafa zamanında saraydaki dostlukları nedeniyle sadrâzam Çorlulu Ali Paşa'nın himmetiyle Anadolu kazaskerliğine tayin edilmiştir. 18 Şaban 1119 (14 Kasım 1707)'de Mehmed Ataullah Efendi'nin yerine Rumeli kazaskeri olan Mahmud Efendi, Ataullah Efendi'nin meşihatten azli üzerine 24 Şaban 1125 - 15 Eylül 1713'de şeyhülislâm olmuştur.

Mahmud Efendi'nin görünürde azlini mucip bir hali yoktu; fakat rakip saydığı eski iki şeyhülislâmı sürgün ettirmesi ve bunlardan Ebezâde Abdullah Efendi'nin denizde boğularak vefat etmesi halk arasında şeyhülislâm aleyhine dedikoduya neden olduğundan dolayı azlolunarak yerine üç defa Rumeli kazaskeri olan Mirza Mustafa Efendi şeyhülislâm olmuştur (8 Zilhicce 1126 - 15 Aralık 1714).

Mahmud Efendi 2 Cemaziyelâhır 1130 - 3 Mayıs 1718'de vefat etmiştir. Fatih'te Bahai Efendi'nin yanında medfundur. Orta derecede iktidarlı olup bir buçuk sene şeyhülislâmlığı vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz