Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tımarlı sipahi defterleri
Filistin'e 1 Milyon Dolar
Hicaz Cephesi.
Müseddes
Tunus'un İdaresi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Fârisan
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
İnsani değerler zirvede
Davud-ı Kayserî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Halk Edebiyatı için Kaynakça

Aşağıda liste haline getirdiğimiz bibliyografya çalışması, öncelikle araştırmacılara, halk edebiyatı meraklılarına, edebiyat öğretmenlerine ve Türk dili ve edebiyatı öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kullanımınıza sunduğumuz bibliyografyanın bir kısmından sitemizde de yararlandık. Elimize, burada yayımlaya değer kaynaklar geçtikçe, eklemeye de devam edeceğiz. Genellikle Osmanlı Devleti dönemini içeren bir kaynakça oluşturduğumuzu özellikle belirtmek gerekiyor.

Takdir edersiniz bibliyografya hazırlanması çok da kolay bir iş değildir. Gözümüzden kaçanlar ya da hata yaptıklarımız varsa, hoşgörünüze sığınırız.

* AYMUTLU, Ahmet, Hece Vezinleri ve Örnekleri, İstanbul, 1957.

* BAŞGÖZ, Prof. Dr. İlhan, Manilerimizden, Dosta Yayınları 8, Ankara, 1957.

* BAŞGÖZ, Prof. Dr. İlhan, Âşık Ali İzzet Özkan, Yaşamı, Sanatı, Şiirleri, Türk İş Bankası Kültür Yayınları: 191, Edebiyat Dizisi, 47, Ankara, 1979.

* BAŞGÖZ, Prof. Dr. İlhan, Halk Şiiri, XIX. Yüzyıl, Varlık Yayınları, 450, Türk Klâsikleri, 47, İstanbul, 1956.

* BORATAV, Prof. Pertev Naili, Halk Edebiyatı Dersleri I. Kitap, Ankara, 1942.

* BORATAV, Prof. Pertev Naili, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Ya¬yınevi, İstanbul, 1969.

* ÇANKIRILI Ahmet Talat, Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevi, İstanbul, 1928.

* ÇANKIRILI Ahmet Talat, Âşık Dertli — Hayatı, Divanı, Bolu, 1928.

* ÇANKIRILI Ahmet Talat, Âşık Tokatlı Nuri, Çankırı, 1933.

* DİZDAROĞLU, Hikmet, Halk Şiirinde Türler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

* ELÇİN, Prof. Dr. Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.

* ESEN, Ahmet Şükrü, Anadolu Ağıtları, Açıklamalar ve Dizinlerle Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Pertev Naili Boratav ve Remy Dor, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları: 239, Edebiyat Dizisi, 59, Ankara, 1982.

* EYUBOĞLU, Sabahattin, Yunus Emre'ye Selam, Çan Yayınları: 39, İstanbul, 1966.

* EYUBOĞLU, Sabahattin, Yunus Emre, Cem Yayınevi, İstanbul, 1971.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Yunus Emre, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık Yayınları: 121, Türk Klâsikleri: 2, İstanbul, 1952.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Yunus Emre, Hayatı ve Bütün Şiirleri. Altın Kitaplar Yayınevi. 4. bs., İstanbul, 1976.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Pir Sultan Abdal, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık Yayınları: 152, Türk Klâsikleri: 13, İstanbul, 1953.

* GÖLPINARLI, Abdülbaki, Kaygusuz Abdal, Hatayi, Kul Himmet, Varlık Yayınları: 168, Türk Klâsikleri: 20, İstanbul, 1953.

* GÜNEY, Eflatun Cem, Halk Şiiri Antolojisi, Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri: 2, Varlık Yayınları. İstanbul, 1947.

* GÜNEY, Eflatun Cem, Halk Türküleri, 2. Bs. Yeditepe Yayınları: 15, İstanbul, 1956.

* GÜZEL, Abdurrahman, Kaygusuz Abdal (Alâaddin Caybî), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

* KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Saz Şiiri Antolojisi, Ankara, 1963.

* KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. M. Fuat, Türk Saz Şairleri, Milli Kültür Yayınları, 5 c, Ankara, 1962.

* KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. M. Fuat, Anadolu Türklerinin Halk Edebiyatı I — Mâniler, İstanbul, 1928.

* KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. M. Fuat, XVII’nci asır Saz şairlerinden Gevheri — Hayatı, Eseri, İstanbul, 1929.

* KUDRET, Cevdet, Pir Sultan Abdal, Yeditepe Yayınları: 158, Yeditepe Türk Klâsikleri: 6, İstanbul, 1965.

* MUTLUAY, Rauf, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Milliyet Türk Klâsikleri Dizisi: 9, '100 Şair 1000 Şiir: 3". 1. bs., İstanbul, 1972.

* OĞUZCAN, Ümit Yaşar, Âşık Veysel, Bütün Şiirleri, 1. bs. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Edebiyat Dizisi: 21, Ankara, 1970.(5. Bs. Miyatro Yayınları Di, İstanbul 1982.)

* ÖZTELLİ, Cahit, Evlerinin Önü — Halk Türküleri, Hürriyet Yayınları, İstan¬bul, 1972.

* ÖZTELLİ, Cahit, Karacaoğlan — Bütün Şiirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1971.

* ÖZTELLİ, Cahit, Pir Sultan Abdal — Bütün Şiirleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1971.

* ÖZTELLİ, Cahit, Dertli-Seyranî, Hayatı Sanatı, Şiirleri, Varlık Yayınları: 215, Türk Klâsikleri: 29, İstanbul, 1953.

* ÖZTELLİ, Cahit, Köroğlu ve Dadaloğlu, Hayatı, Sanatı, Şiirleri. Varlık Yayınları: 153, Türk Klâsikleri: 11, İstanbul, 1953.

* ÖZTELLİ, Cahit, Halk Şiiri, XVIII. Yüzyıl, Varlık Yayınları: 383, Türk Klâsikleri: 46, İstanbul, 1955.

* ÖZTELLİ, Cahit, Halk Türküleri, Varlık Yayınları: 158, Türk Klâsikleri, 15, İstanbul, 1953.

* PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınları: 224, Antoloji Dizisi: 2. 1. bs., Ankara, 1975.

* SEVÜK, İsmail Habib, Yunus Emre, Sel Yayınları, Hisat Kütüphanesi, İstanbul, 1955.

* URAL, Orhan, Pir Sultan Abdal, TDK Yayınları: 494, Halk Kitapları, Halk Ozanları Dizisi: 3, Ankara, 1982.

* ZELYUT, Rıza, Halk Şiirinde Gerçekçilik, AYKO Yayınları: 6, Sanat ve Kültür Dizisi: 4, Ankara, 1982.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz