Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı
Tarhuncu Ahmet Paşa
Nişancı İsmail Paşa
Varadin Meydan Savaşı
Deniz Siyaseti-2
IV. Murat
I. Mahmut
Melek Ahmet Paşa
Raguza Cumhuriyeti
Atatürk'ü ağlatan olay...

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hayatizâde Mehmed Emin Efendi

IV. Mehmet zamanında Hekimbaşı olan Yahudi'den dönme Mustafa Feyzi Efendi'nin torunu ve müderrislerden Ahmed Efendi'nin oğludur. Medrese tahsili yapmış, tebabet de öğrenerek 2 Zilkade 1148 - 15 Mart 1736'da biraderi Mustafa Feyzi Efendi'nin emekli edilmesi üzerine onun yerine Mekke payesiyle Hekimbaşı olmuş ve arkasından İstanbul kadılığı payesi verilerek 26 Zilkade 1150 -1738 Mart'ta bilfiil İstanbul kadısı olmuştur.

Hayatîzâde, Rumeli kazaskeri bulunduğu sırada, 13 Rebiulevvel 1159 - 5 Nisan 1746'da Pirîzâde Mehmed Sâhib Efendi'nin yerine şeyhülislâmlığa getirilmiştir.

Mehmed Emin Efendi, yedi ay kadar bu makamda kalmış, rahatsızlığı sebebiyle işlere bakamadığmdan ve bundan istifade eden maiyyetinin sui hallerinden dolayı dedikodu arttığından, 10 Şevval 1159 - 26 Ekim 1746'da azlolunarak Bursa'da ikamete memur oldu.

Halefi olan şeyhülislâm Ak Mahmud Efendizâde Zeynel Âbidin Efendi'nin işaretiyle 1160 Muharrem - 1747 Ocak'ta arzusu ile Mekke kadılığı verilip hareket ettiyse de Şam'a, geldiği zaman hastalandığından kadılıktan istifa etmiş ve yine şeyhülislâmın arzusuyla Bursa'da oturması için 1160 Ramazan - 1747 Eylül tarihli bir ferman gönderilmiş ise de bu emri almadan aynı ay içinde vefat etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz