Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yenişehirli Abdullah Efendi
AZEB (Askeri Ordu)
Çaldıran Savaşı
İtalya'daki Diğer Hükûmetler ve II. Murat Dönemine Kadar Osmanlılarla İlişkileri
Minkarizâde Yahya Efendi
Seyranî
Yeniçeri ocağı
Yeğen Mehmet Paşa
Kıt 'a
Kemankeş Kara Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hersek Dükalığı

Bosna sancağının güney batı köşesinde bulunan ve merkezi Mostar olan Hersek kıt'ası evvelce Bosna'ya tâbi iken sonradan dükalık halinde ayrıldı ki, kısa tarihi şöyledir:

Hersek dükalığı veya Hersegoven on üçüncü asırda Sırp krallığına ait iken XIV. yüzyılın ikinci yarısında (1366) Bosna krallığına tâbi olmuştu. 1448'de Bosna krallığı dağılmaya başlayınca Hersek beyi İstefan Vukçiç burayı müstakil olarak idareye başlamıştır; buna 1448'de Alman imparatoru III. Frederik tarafından Senta veya Sentasava dükü unvanı verilmişti.

XV. yüzyıl ortalarında Hersek dükası olan İstefan Koşariç, son zamanlarında ve ihtiyar halinde âdî bir kadınla gayr-ı meşru münasebeti sebebiyle büyük oğlu Vladislas ile bozuşmuş ve oğlu Vladislas idareyi ele almış (1466), babası da memleketi terke mecbur olup Osmanlı hükümdarı II. Mehmed'den yardım istemiş ve küçük oğlunu da rehin olarak Osmanlı sarayına göndermişti.

Osmanlı kuvvetleri Kosariç'e yardım için Hersek'e geldiği zaman, yani 1467'de Kosariç ölmüştü; Türk kuvvetleri karşısında memleketi terk etmeye mecbur olan Kosariç'in büyük oğlu Ladislas evvelâ Venediğe ve oradan da Macaristan'a geçerek burada ölmüştü; Bunun üzereine Hersek'in bir kısmı alınarak buraya Hamza Bey tâyin edilmiştir. Kosariç'in ortanca oğlu Vlatko kendisine bırakılan Volaho ve Kastelnova'da bir müddet tutunmuş ve sonra buraları da Osmanlılara geçerek Hersek sancağı teşkil edilmiştir. Vlatko memleketi terke mecbur olduktan sonra Avrupa’da bulunduğu sırada Fatih Sultan Mehmet'in ölümünü haber alınca hemen Hersek'e gelerek eski beyleri kendisinin etrafına toplanmışlardır. Hersek sancak beyi Gümlü Oğlu Paşa Yiğit buna karşı mukavemet edemeyerek kaçmış ise de Bosna sancak beyi Hersek'e inerek orasını geri almıştır (İbn-i Kemal tarihi C. 7, s. 605-607)

İstefan Kosariç'in küçük oğlu olup Osmanlı sarayına rehin olarak gönderilen çocuk, Türk terbiyesi üzere yetiştirilmiş beylerbeyi, vezir ve beş defa vezir-i âzam olmuştur. Osmanlı tarihlerinde Hersekzâde Ahmed Paşa, vesikalarda Ahmed Hersegoviç diye adı geçen ve 1516'da ölen bu büyük devlet adamı değerli hizmetleriyle meşhurdur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz