Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devletinin Teşkilâtı
Osmanlıda iyilik ve insaniyet
Osmanlı Müziği' nin Tarihsel Akışı
Tunus'un İdaresi
Şamlı adı hakkında
osmanlı kültürü
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması
Abaza Mehmet Paşa'nın İsyanı
Osmanlı Dönemi'nden Kalma Kütahya İli Camileri Türbeleri Medreseleri Tekkeleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hezarpâre Ahmet Paşa

Kapıkulu süvarilerinden birinin oğlu olup istanbul'da Tavşantaşı'nda doğmuştur. Tahsilinden sonra kâtiplikle maliye hizmetine girmiş yazısı güzel ve eli çabuk olduğundan yükselerek sadrâzam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'ya tezkireci, sonra sırasıyla mevkufatçı, defter emini ve 1056 H.-1646 M.'da sipahi bölüğü ağalığı verilip ikinci günü divan-ı hümâyuna gitmeye hazırlanırken pâdişâh tarafından davet olunarak aynı sene Ramazanında (1646 Ekim) vezirlikle defterdar 3 ve 1647 Eylül 17 de sadrâzam Salih Paşa'nın katli üzerine mühr-i hümayun, seferde bulunan Kaptân-ı derya Musa Paşa'ya gönderilmiş iken sadaret kaymakamı tayin edilmiş olan Ahmet Paşa, pâdişâha hulul ederek vezir-i âzam olmuş ve aynı zamanda pâdişâhın henüz 2 yaşındaki kızı Beyhan Sultan ile namzetliği yapılmıştır 1245.

Sultan ibrahim'in samur ve anbar ibtilâsı bunun sadareti zamanında haddini geçip devlet ricali ve ileri gelen ulema-yı rüsum'a samur vergileri tarhı ve bunun ocak ağalarını da kapsaması ve muhalefet edecek olanların cezalandırılmak istenmesi nihayet ocak ağalarının tahrikiyle yeniçeri ocağının ayaklanmasını ve kendisinin katliyle beraber Sultan İbrahim'in hal ve katline neden olmuştur (1058 Receb - 1648 Ağustos).

Cesedi parça parça edildiği için tarihe Hezarpâre şöhretiyle geçen Ahmet Paşa'nın sadareti 1 seneye yakın olup yaşı 50'yi geçmişti. Kendisi ehliyetli bir vezir idiyse de şiddetli, kızgın ve aynı zamanda çok hırslı idi; kendisinin bu ihtirası dolayısıyla ne suretle elde edilip öldürüldüğüne dair Naima'da ayrıntılı bilgi vardır; Boğazda Balta limani'nda bir çeşme yaptırmıştır; ölümünde 3000 kese nakdi ve 7000 filorisine el konuldu. Kalleşlik ve yalancılıkla da meşhurdur; düzgün konuşması sebebiyle aleyhdarların sustururdu. Bosna'nın kilidi derecesinde olan Kilis kalesinin Venediklilerin ellerine geçmesini pâdişâhtan saklayarak Venediklilerin elde ettikleri şeyin bir kilise olduğunu söylemek suretiyle koca Kilis müstahkem kalesini kilise diye yutturmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz