Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Geç Osmanlı Dönemi
Osmanlı Türk Masalları - İncili Yorgan
Prut Savaşı - Prut Seferi
Mesnevi
Osmanlı Tiyatrosu
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Fransa İlişkileri
Genç Murat'ın Aşkı
''Menemen belgeleri'' neden önemli?
V. Murat
Kütahya Kurşunlu Cami

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Hicaz'da Osmanlı Hakimiyeti

Şerîf Ebu Nümey'in Mısır'a gelişinde pâdişah tarafından kabul ve avdetinde merasim yapılmış ve divan içtimaında da vezir-i âzam Yunus Paşa ile Rumeli kazaskerinin arasına oturtulmak suretiyle hakkında hürmet gösterilmiştir; Ebu Nümey bir aya yakın Kahire'de kalarak babasının Mekke emirliği beratını aldıktan sonra birçok hediye ve Mekke ve Medine halkına dağıtılacak para ve zahirelerle beraber avdet etmiş ve bu tarihten itibaren Hicaz ve onu takiben Yemen kıt'aları Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.

Mekke ve Medine'nin inzibat ve asayişi her sene nöbetleşe Mısır'daki yedi ocaktan gönderilen askeri kuvvetle temin edilmiştir; lüzumu halinde Suriye'den de buraya kuvvet sevk olunmakta idi.

Mekke emirlerinin gerek Mısır hazinesinden ve gerek Cidde gümrüğü varidatından tahsisatları vardı; Mısır'dan gönderilen paraya atiyye-i hümâyun denilirdi; bunlardan başka surre-i hümâyun ile de ayrıca altın yollanırdı.

Osmanlı hükümeti, kendilerinden evvelki devletlerin yaptıkları gibi Mekke emirlerinin Hicaz kıtasındaki haklarını kabul etmiş fakat onları kendi hâkimiyetleri aleyhinde hareket ettirmemek için Mekke ve Medine'yi kontrol altına almışlar ve muhafız asker, kadılar göndermişler ve birde Cidde sancakbeyliğini kurmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz